Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

13 september

Skolestartere på besøk

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har prosjektet hatt besøk av skolestarterne i to barnehager i Oppegård. Den ene førskolegruppa hadde «maskiner» som september-tema, og da passet det jo veldig bra å komme til oss og lære mer om maskiner og sikkerhet. Den andre gruppa lot seg heller ikke be to ganger da vi sendte invitasjon til prosjektbesøket. Til sammen 21 sjarmerende unger la turen fra barnehagene sine til byggeplassen.

Ved ankomst ble hjelmer og refleksvester utdelt, og så var de klar for å teste både blindsoner og gravemaskingraving – som var kjempespennende!! Det kom flere gode spørsmål og kommentarer, bl.a. om rørene i bakken, melketenner som var mistet og et stort wow da de hørte at gravemaskinen veide like mye som 20 biler i en stabel, og at en av guttene i barnehagen het det samme som vår anleggsleder! Tusen takk til vår grunnentreprenør som ledet barna trygt gjennom dette.

Og som om ikke dette var nok, svingte også to fra bombegruppa til Politiet innom oss, og barna fikk hilse på og kose med en av hundene deres og se en robot i aksjon. Det ble en stor opplevelse både for store og små.

Prosjektet gjorde seg også en erfaring rikere ift. å håndtere små gjester fra nærmiljøet – og et godt utgangspunkt for revisjon av prosjektets kommunikasjonsplan som er nært forestående.  Om det er andre skoler eller barnehager som er interessert i å lære mer om et aktuelt tema knyttet til bygg og anlegg, eller Politiet, er det bare å ta kontakt.

Blindsonen strekker seg helt fra gravemaskinen til stedet vår driftsleder står – den er kjempestor bak en gravemaskin!

Barna var med å flytte mange kubikkmeter stein.

Politiet hadde også mye spennende å vise frem. Roboten var kjempeflink til å plukke tennisballer.

7 september

Turveien forbi anleggsområdet

avatar

Skanska

E-post

Om en måneds tid starter arbeidene med å ferdigstille adkomstveien til senteret fra Taraldrudkrysset. Før den nye friluftsbrua står ferdig neste høst, vil det være behov for endre litt på traséen for turveien som krysser adkomstområdet til anlegget.  For å finne den beste traséen for turveien gikk Skanska, grunnentreprenør og representanter fra Ski- og Oppegård kommuner og Skiforeningen tidligere denne uken en befaring i området, og en alternativ trasé ble utpekt.

Kort fortalt vil turveien bli lagt på sydsiden av Taraldrudhytta, i en oppgruset trasé. Fordelen med denne omleggingen er at det blir en mer oversiktlig turveikryssing, mennesker og maskiner holdes på god avstand, samt at skigåere vil oppleve en bedre løsning enn forrige sesongs omlegging ved at ski ikke må bæres lenger enn selve veikryssingen. Nærmere informasjon om detaljene i omleggingen presenteres som oppslag i lokalaviser, kommunenes nettsider, blogg og som skilt i løypenettet når omleggingen nærmer seg.

Rådslagning med representanter fra kommunene og Skiforeningen

 

Vurdering av trasé for omlegging av turvei og skiløype

29 august

Skyting av salve etter kl 19

avatar

Skanska

E-post

Grunnet uforutsette omstendigheter måtte det skytes en salve etter kl 19 i dag. Skanska beklager eventuelle ulemper dette måtte få.

22 august

Grunnsteinsnedleggelse

avatar

Skanska

E-post

I går var det grunnsteinsnedleggelse for Beredskapssenteret, og en viktig milepæl på prosjektet ble høytidelig markert.

Rundt 200 personer var til stede på arrangementet, og fikk høre taler fra både statsminister og ledelse i politiet og prosjektet.
Justis- og beredskapsminister, ordførerne i Ski og Oppegård, samt Byråd for byutvikling i Oslo kommune var også på plass.

Etter en omvisning på anleggsområdet, på poster hvor lederne av beredskapsenhetene informerte om treningsfasiliteter og hovedkvarter,
var det statsministeren som fikk æren av å legge ned grunnsteinen.

Her er noen av våre bilder fra seremonien. Nå ser prosjektteamet frem til å fortsette arbeidet frem mot åpningen av Politiets nasjonale beredskapssenter i 2020.

Det var stor medieinteresse i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen

Bjørn, Skanskas betongbas, overrekker mørtel og spade til Erna for innstøping av grunnsteinen

Heldige med været!

10 august

Informasjon om anleggsarbeider høsten 2018

avatar

Skanska

E-post

Prosjektets første fase, hogst, rigg, grunnarbeid VA, har pågått siden oppstart i mars og gjennom sommeren, og er utført helt etter planen. Byggeprosjektet går høsten 2018 inn i en ny fase, hvor fundamentering av byggene og betongarbeider for hovedbygget starter opp.

Fundamenteringsarbeidene vil bl.a. være boring og setting av stålkjerne- eller KC-peler, det er altså ikke lagt opp til verken spunting eller ramming av peler. Sprengningsarbeidene fortsetter frem til jul, hovedsakelig i den nordre delen av anlegget.

Prosjektet har underskudd på steinmasser og i løpet av våren er det kjørt inn stein som skal brukes i fyllinger for veier og plasser. I september vil det etableres et lokalt knuseverk for å få de rette fraksjonene på steinmassene til fyllingene. Knusearbeidene vil pågå 3-4 måneder. Arbeidstiden for knuseverket begrenses til kun å foregå innenfor varslet tidsrom for de mest støyende arbeider. Her er informasjon om arbeidstiden.

Vi vil benytte anledningen til å takke grunnentreprenøren for vel gjennomført arbeid i første fase. Dyktige arbeidsledere og maskinkjørere har gjort en grundig jobb! Nå går vi en travel høst i møte, og Skanska ser i neste fase av prosjektet frem til å vise hva vi kan få til av godt betonghåndverk.

For spørsmål eller andre henvendelser til prosjektet, bruk gjerne følgende e-post: Post.beredskapssenteret@skanska.no.

Kran 3 ble montert i uke 32. Nå er vi rigget for effektiv betongproduksjon i neste fase.

6 juli

Uke 27

avatar

Skanska

E-post

Denne ukens høydepunkt var montering av tårnkran 2. Montasjen er en prosess som går over 3 dager, se bildeserie. Etter selve kranmontasjen blir det montert antikollisjonssystem i tårnkranene. Det er et system som har kontroll på hvor løpekattene (det er det wire-festet på en heisekran heter) og  utliggerne på de ulike kranene er i forhold til hverandre, slik at de ikke kan kollidere. Tårnkran 3 monteres i midten av august, og fra det tidspunktet er vi fullt rigget for betongarbeidene for hovedbygget.

Bildeserie over kranmontasjen:

Dag 1 reises tårnet (38 m):

 

Dag 2 monteres utligger (60 m)

Dag 3 heises og monteres utligger på plass

Bloggen tar sommerferie til og med uke 30. Med dette ønskes alle lesere en riktig god sommer.

29 juni

avatar

Skanska

E-post

I dagens blogginnlegg intervjuer vi anleggsleder i Skanska Espen Rudshaug. Espen har vært anleggsleder i Skanska i 8 år, er fra Oppegård og har ledet arbeidene på byggeplassen siden oppstart i mars.

1. Hva er spesielt med dette prosjektet for deg?
Det er først og fremst veldig inspirerende å bidra til et så samfunnsnyttig prosjekt. Det er også spennende å bli kjent med brukerne i Politiet. Dette er enheter som jeg fra før av visste lite om.
Når det gjelder mitt ansvarsområde; så har vi en utfordrende fremdriftsplan. Mye arbeid skal utføres på kort tid, og vi skal jobbe godt for å bli ferdige i tide. Imidlertid er vi kommet godt i gang, og hele teamet vil stå på for å komme i mål til avtalt tid.

2. Hva er det mest utfordrende/verste og hva er det beste med å være prosjektleder på beredskapssenteret?
Det mest utfordrende ved jobben må være ansvaret for sikkerhet til alle som arbeider på prosjektet. En alvorlig ulykke er det verste vi kan oppleve. Tross alle våre forhåndsregler, har vi ingen garanti mot at det kan skje ulykker.
Det beste er helt klart å se hvor mye man kan få til ved å jobbe i lag og få alle til å trekke i samme retning. Det er motiverende å se at prosjektet skrider frem som følge av innsats fra mange dyktige kollegaer.

3. I disse ferietider: Har du en sommerhilsen til oss? Og eventuelt en agurknyhet?
Områdets ny landemerke, tårnkran 1, som er godt synlig, er ca. 45 m høy. Til de som lurer på hvorfor den beveger seg når den ikke er i bruk, så kan jeg si at den fungerer som en værhane. For å unngå at den blåser over ende, retter den seg etter vinden.

Espen Rudshaug, anleggsleder Skanska

Riktig god sommer til alle berørte!

22 juni

Informasjon om arbeid i sommer

avatar

Skanska

E-post

For å klargjøre for arbeidene som starter opp etter ferien, kommer Skanska’s underentreprenør Marthinsen & Duvholt til å utføre grunnarbeider på Taraldrud i sommer.

Arbeidene som vil pågå gjennom sommeren er massetransport og utlegging av masser i fyllinger for bl.a. støyvoller og tilkomstveier. Det blir også utført arbeider på helikopterlandingsplassen, med utlegging og komprimering av masser.

Sprengningsarbeidene pågår frem t.o.m. uke 27, så blir det en pause i sprengningsarbeidene i ukene 28, 29 og 30. I uke 28-30 innskrenkes også de arbeidene som støyer mest (pigging) til å pågå mellom kl. 09-19.

Midt i bildet er helikopterlandingsplassen, såkalt FATO (Final Approach and Takeoff). Her pågår det arbeider med utlegging av masser og komprimering.

Vi minner om at det er opprettet egen SMS-varsling for naboene ved sprengningsarbeid. Ved å registrere mobilnummeret ditt på www.nabovarsling.no, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Tjenesten er gratis. Du kan melde deg av tjenesten ved å gå inn på samme nettsted.

 

15 juni

Informasjon til turgåere i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Nå har det lenge vært herlig turvær, og mange turgåere benytter seg av Fløisbonnveien som atkomstvei for turer i Østmarka. Skanska har helt siden vi startet opp med anleggsarbeidene i vinter hatt ekstra oppmerksomhet på sikkerheten i området der turveien krysser anleggsveien.

Det er skiltet og satt fartsbegrensninger for anleggstrafikken, og tidligere denne måneden ble det satt opp informasjonsbannere langs turveien, på hver side av punktet der turveien krysser anleggsveien. Bannerne gir en påminnelse til turgåere om å forsikre seg om at sjåføren i store biler har sett deg før du krysser anleggsveien.

De største bilene har store blindsoner, som er viktig å huske på enten man er bilist eller myk trafikant. Skanska har sendt informasjon til de faste transportselskapene som kjører til og fra anlegget om at sjåførene også følger oppfordringen på bannerne om å vinke tilbake eller signalisere på annen måte om at de har sett deg.

Vink til lastebilsjåføren, så vinker han tilbake. Man må få øyekontakt eller vinke til sjåfør.

Pass på, her kjører store biler. Vink til den som kjører lastebil eller traktor, så kan du gå.

Skanska kommer her med en vennlig henstilling til foreldre og foresatte om å snakke med barna sine om hvor viktig det er å forsikre seg om at sjåføren i store biler har sett deg før du krysser foran, eller går bak biler som rygger. Bruk gjerne bannerne våre som illustrasjon i en samtale, disse har vært brukt på skoler og barnehager tidligere, og gjelder jo uansett når og hvor man ferdes i trafikken.

Ny permanent ski-/friluftstrasé med bro over adkomstveien vil stå ferdig senest vinteren 2019/20. Dette vil gjøre at turveien/skiløypa vil krysse over atkomstveien til beredskapssenteret, og turtraséen fra Oppegård til Østmarka vil gå i en egen trasé utenom trafikkert vei til senteret.

6 juni

Flere bilder i fugleperspektiv

avatar

Skanska

E-post

Vi la merke til at lokalpressen likte dronebildene vi presenterte her på bloggen i midten av mai, og bildene ble til og med adoptert til egen nyhetsreportasje. Prosjektet har også registrert at enkelte har etterlyst bilder som viser beredskapssenteret og omgivelsene, og derfor deler vi nå noen flere bilder i fugleperspektiv.

Bildene viser status for arbeidene i uke 23. De 2 første bildene viser treningsområdet i forgrunnen og omkringliggende omgivelser i sydvest. Det tredje bildet viser beredskapssenteret med omgivelser og bebyggelse i nordvest.