Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

5 november

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland er åpen igjen for ferdsel

avatar

Skanska

E-post

1.  november ble lysløypen mellom Tårnåsen og Åsland (oransje markering i kartet) åpnet igjen for ferdsel, etter å ha vært stengt grunnet anleggsarbeidene tilknyttet en reservevannledning til Oppegård kommune.

Det vil fortsatt pågå anleggsarbeider nær broen ved Åsland, hvor det bores gjennom fjellet ned til Åsland. Anleggstrafikken vil gå på en egen vei som går parallelt med lysløypen, og det oppfordres til at ferdselen skjer på lysløypen og ikke på anleggsveien.

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland (oransje linje) er åpen igjen

31 oktober

Turveibro heist på plass

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble friluftsbroen heis på plass. Broen er arkitekttegnet med mål om å passe godt inn i omgivelsene. Den er fire meter bred og tåler en stor løypemaskin for vinterens skiløyper.

Broen er produsert i komposittmateriale, som er en ny og moderne byggeteknikk fra offshore-industrien i Nordsjøen. Dette er et lett og solid materiale som er laget for å tåle det røffe klimaet som oljeplattformene må tåle ute i sjøen gjennom mange år.

På bildene under ses innheisingen utført 30. oktober 2019. Nå gjenstår det noe sluttmontasjearbeid, samt strømtilkobling for lysløype, før broen kan tas i bruk.

25 oktober

Ny milepæl nådd: Hovedbygg – tett bygg

avatar

Skanska

E-post

Prosjektet har denne uken passert en ny milepæl: «Hovedbygget. Tett bygg». Dette innebærer at tak er ferdig tekket, fasader og vinduer montert og at varme kan settes på i hele bygget. Som man kan se av bildene under, ble den første veggen i kjelleretasjen støpt for ganske nøyaktig et år siden – så vi må på nytt gi stor honnør til fagarbeidere og funksjonærer som har stått på i all slags vær og føre for at dette skal være mulig å få til.

Med tett hovedbygg og varme i alle etasjer blir det i månedene fremover høy aktivitet innendørs med bygningsmessige og tekniske fag. Utendørs er det stort sett asfalteringsarbeider som pågår. Det blir ingen endringer i forhold til den avtalte arbeidstiden.

Hovedbygget 31.10.2018

Hovedbygget 24.09.2019

18 oktober

Skatteetaten på ny kontroll

avatar

Skanska

E-post

Denne uken utførte Skatteetaten en ny uvarslet stikkprøvekontroll av arbeidstakere ved prosjektet. I kontrollen gjennomgår Skatteetaten bl.a. gyldige ansettelsesforhold, gyldige HMS-kort og innbetaling av påkrevde skatter og avgifter for virksomhetene hvor de er ansatt. Kontrollen er et ledd i samarbeidet Skatteetaten og Skanska har om å bekjempe svart arbeid og useriøse aktører i bygge- og anleggsbransjen.

Skanska takker for besøket, og er glade for at det ikke ble avdekket noen avvik i kontrollen. Skanska har en målsetning om å være pådriver for en seriøs bygge- og anleggsbransje, og slike kontroller er viktige for oss i denne sammenheng. Skatteetaten ønskes hjertelig velkommen tilbake!

Skatteetaten og Skanska samarbeider om en seriøs bygge- og anleggsbransje.

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet.

11 oktober

Turveibro – Oppstart av arbeider

avatar

Skanska

E-post

Som man kan se av bildet under, er arbeidene med bygging av landkar for turveibroen nå i gang. Turveibroen skal gå over adkomstveien til beredskapssenteret, og binde sammen turveinettet på Sofiemyr med turveinettet rundt Kloppa og Assuren.

Broen er dimensjonert for å tåle belastning fra løypemaskinen, og i vintersesongen vil skiløypa gå her.

Etter planen skal broen være ferdig montert og klar til kommende skisesong. Vi vil komme tilbake med informasjon om åpningsdato, og vil i samarbeid med Oppegård- og Ski kommuner sørge for å lage en åpningsseremoni for dagen hvor ny turveibru åpner, og vi kan stenge den midlertidig omlagte turveien.

Arbeidet med bygging av landkarene for ny turveibru er i gang

27 september

Storstøp helidekket

avatar

Skanska

E-post

Skanska er nå i gang med etappevise betongstøper av helikopteroppstillingsplassen. Forrige uke ble første delstøp utført, og denne uken sto andre del for tur. Delstøpene utføres ved hjelp av en mekanisk betongavretter, som kalles «Bid-well». Den mekaniske avretteren gjør at vi kan støpe 30 m3 i timen, og overholde de strenge toleransekravene ift. bl.a. helning og jevnhet. I filmsnutten (klikk på linken under) kan man se hvordan Bid-well fungerer: Betongen rettes av og pusses i runde på runde, for å oppnå den jevne og glatte overflaten. I denne ukens delstøp var det totalt 290 m3 betong som ble lagt ut, dvs. nesten 40 betongbiler over et helt skifts varighet.

En liten kuriositet: Når det gjelder armering i platen, er det også strenge krav. Det kan ikke benyttes tradisjonell armering i platen fordi magnetismen i vanlig armering kan påvirke innstilling av instrumentene på helikoptrene. Det er isteden brukt plastfiber i betongen og dybler av syrefast stål.

Klikk her for å se den «makalösa manicken» Bid-well i aksjon: Storstøp

 

17 september

Vellykket åpen dag

avatar

Skanska

E-post

Søndag 15. september ble det arrangert Åpen dag ved beredskapssenteret. I strålende sol var det et overveldende antall besøkende, anslagsvis 700 personer, som tok turen til Taraldrud i løpet av de 4 timene byggeplassen var åpen.

Skanska deltok med egen stand i forbindelse med arrangementet. Det var lagt opp en runde med 11 informasjonsposter, hvor de besøkende brukte ca 1 time på hele runden. Skanska opplevde en jevn strøm av besøkende innom vår stand, hvor vi hadde forberedt informasjon om miljøtiltak både i anleggsfase og i driftsfase. Det var spesielt stor interesse for dypbrønnene, som vil levere grunnvarme til oppvarming av bl.a. helikopterlandingsplass og innendørs skytebane. For de som ønsker ytterligere informasjon om dette tiltaket, kan man lese mer i et tidligere blogginnlegg her.

Her er noen bilder fra dagen. Og for de som gikk glipp av reportasjen i Søndagsrevyen, kan denne søkes opp i nett-TV (ca kl 19:16).

 

5 september

Åpen dag på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Som nevnt i tidligere blogginnlegg, inviterer vår oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet til

ÅPEN DAG på Taraldrud
Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Søndag 15. september 2019
Vi holder åpent fra kl. 12-15


Møt politiet med flere som forteller om:
Driften ved anlegget
Helikopterlandingsplassen
Treningsanleggene
Reguleringskrav, støy og friluftstiltak
Oppegård kommunes reservevannprosjekt

NB! Det er begrenset parkeringskapasitet – kjør sammen eller bruk bena for de som kan. Skotøy for byggeplass!

Alle er velkommen!

23 august

Et lite tilbakeblikk

avatar

Skanska

E-post

Denne uken var det 1 år siden grunnsteinsnedleggelsen fant sted på Taraldrud, hvor vi hadde storfint besøk av bl.a. Erna. Vi tenker at det i denne sammenheng er «litt wow» å se utviklingen som har vært siden da. Bildene under viser treningsområdet og hovedområdet i uke 34 2018 og uke 34 2019.

Treningsområdet uke 34 2018

Treningsområdet uke 34 2019

 

Hovedområdet uke 34 2018

Grunnsteinsnedleggelse uke 34 2018

Hovedområdet uke 34 2019

Vi kan ikke bare ha tilbakeblikk, vi må også se litt fremover: Om ganske nøyaktig 1 år; september 2019 flytter Politiet inn på Taraldrud og starter virksomhetstesting. Senteret skal være operativt fra desember 2020. Vi er i rute.

16 august

Sommerjobb på prosjektet

avatar

Skanska

E-post

Hvert år ansetter Skanska noen studenter som får jobbe på et prosjekt i løpet av sommeren. En av studentene som har fått denne muligheten er Andreas Kjos. Til vanlig studerer 28-åringen ved Universitetet i Stavanger der han tar en master i byggkonstruksjoner. Han er ferdig i 4. klasse, og skal i gang med sisteåret etter sommeren. Andreas har til sammen vært på Politiets Nasjonale Beredskapssenter i ti uker. Det er derfor interessant å få høre om hans opplevelse etter å ha tatt del i et av Skanskas store prosjekter.

Hvordan fikk du sommerjobben i Skanska?
Da Skanska var på universitetet i forbindelse med karrieredagen brukte jeg god tid på å prate med HR-sjefen. Jeg skjønte at dette var et sted jeg vill jobbe, og la derfor inn en søknad i etterkant. Gleden var derfor stor da jeg på starten av året ble oppringt og informert om at jeg skulle jobbe hos Skanska sommeren 2019.

Hvilke forventninger hadde du før du begynte her? Hvordan har opplevelsen vært i forhold til forventningene?
Jeg forventet at det både skulle bli lærerikt og utfordrende. Nå i ettertid synes jeg at det har vært hektisk og veldig gøy å se hvordan ting fungerer i praksis. Det har vært svært komplementerende i forhold til det teoretiske jeg lærer på skolebenken.

Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?
Hovedsakelig har jeg vært en del av prosjektets kvalitetssikringsavdeling, der jeg har fulgt opp produksjonen på tid, kost og kvalitet. I tillegg har jeg vikariert for produksjonsleder og generelt jobbet som prosjektingeniør.

Hva har vært mest utfordrende?
Generelt har det vært utfordrende å sette seg inn i et så stort prosjekt på relativt kort tid. Prosjektet har allerede kommet halvveis i byggeperioden. Samtidig er det et veldig komplekst prosjekt, der veldig mye skjer på kort tid.

I hvilken grad har du fått påvirke hverdagen din?
Jeg vil si at jeg har fått påvirke den i stor grad. Å være nysgjerrig og ta initiativ kommer man langt med! Og ved å ta ansvar for nye oppgaver som skal løses får man en litt mer førende rolle.

Hva har overrasket deg mest, og hva er det viktigste du har lært?
Jeg er nok mest overrasket over hvor velkoordinert alt er i et prosjekt som er så omfattende. Det viktigste jeg har lært er at alt kan løses med kommunikasjon og en dose velvilje fra alle parter.

Hva synes du om arbeidsmiljøet på prosjektet?
Miljøet er veldig bra, og jeg føler at kjerneverdiene til Skanska tas ut i praksis. Alle er veldig flinke til å ta ansvar og ha tillit til hverandre.

Andreas – Sommerstudent ved beredskapssenteret

Og til slutt: Har sommerjobben i Skanska gitt mersmak for en framtidig jobb i bygg- og anleggsbransjen?
Absolutt! Nå har jeg blitt enda sikrere i mitt ønske om å jobbe i bygg- og anleggsbransjen enn det jeg var før sommeren.

Vanessa – Sommerstudent og anleggsblogger ved beredskapssenteret

Helt til slutt vil Skanska også gjerne takke både Andreas og den andre sommerstudenten vår, Vanessa Gomes Olausen, som har hatt tilsvarende oppgaver som Andreas. Vanessa, som selv bor i Oppegård, har også vært journalist på prosjektbloggen vår og publisert innleggene i sommer. Tusen takk for strålende innsats og stå-på-humør som vi har hatt stor glede og nytte av. Lykke til med videre studier og på gjensyn!