Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

27 september

Storstøp helidekket

avatar

Skanska

E-post

Skanska er nå i gang med etappevise betongstøper av helikopteroppstillingsplassen. Forrige uke ble første delstøp utført, og denne uken sto andre del for tur. Delstøpene utføres ved hjelp av en mekanisk betongavretter, som kalles «Bid-well». Den mekaniske avretteren gjør at vi kan støpe 30 m3 i timen, og overholde de strenge toleransekravene ift. bl.a. helning og jevnhet. I filmsnutten (klikk på linken under) kan man se hvordan Bid-well fungerer: Betongen rettes av og pusses i runde på runde, for å oppnå den jevne og glatte overflaten. I denne ukens delstøp var det totalt 290 m3 betong som ble lagt ut, dvs. nesten 40 betongbiler over et helt skifts varighet.

En liten kuriositet: Når det gjelder armering i platen, er det også strenge krav. Det kan ikke benyttes tradisjonell armering i platen fordi magnetismen i vanlig armering kan påvirke innstilling av instrumentene på helikoptrene. Det er isteden brukt plastfiber i betongen og dybler av syrefast stål.

Klikk her for å se den «makalösa manicken» Bid-well i aksjon: Storstøp

 

17 september

Vellykket åpen dag

avatar

Skanska

E-post

Søndag 15. september ble det arrangert Åpen dag ved beredskapssenteret. I strålende sol var det et overveldende antall besøkende, anslagsvis 700 personer, som tok turen til Taraldrud i løpet av de 4 timene byggeplassen var åpen.

Skanska deltok med egen stand i forbindelse med arrangementet. Det var lagt opp en runde med 11 informasjonsposter, hvor de besøkende brukte ca 1 time på hele runden. Skanska opplevde en jevn strøm av besøkende innom vår stand, hvor vi hadde forberedt informasjon om miljøtiltak både i anleggsfase og i driftsfase. Det var spesielt stor interesse for dypbrønnene, som vil levere grunnvarme til oppvarming av bl.a. helikopterlandingsplass og innendørs skytebane. For de som ønsker ytterligere informasjon om dette tiltaket, kan man lese mer i et tidligere blogginnlegg her.

Her er noen bilder fra dagen. Og for de som gikk glipp av reportasjen i Søndagsrevyen, kan denne søkes opp i nett-TV (ca kl 19:16).

 

5 september

Åpen dag på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Som nevnt i tidligere blogginnlegg, inviterer vår oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet til

ÅPEN DAG på Taraldrud
Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Søndag 15. september 2019
Vi holder åpent fra kl. 12-15


Møt politiet med flere som forteller om:
Driften ved anlegget
Helikopterlandingsplassen
Treningsanleggene
Reguleringskrav, støy og friluftstiltak
Oppegård kommunes reservevannprosjekt

NB! Det er begrenset parkeringskapasitet – kjør sammen eller bruk bena for de som kan. Skotøy for byggeplass!

Alle er velkommen!

23 august

Et lite tilbakeblikk

avatar

Skanska

E-post

Denne uken var det 1 år siden grunnsteinsnedleggelsen fant sted på Taraldrud, hvor vi hadde storfint besøk av bl.a. Erna. Vi tenker at det i denne sammenheng er «litt wow» å se utviklingen som har vært siden da. Bildene under viser treningsområdet og hovedområdet i uke 34 2018 og uke 34 2019.

Treningsområdet uke 34 2018

Treningsområdet uke 34 2019

 

Hovedområdet uke 34 2018

Grunnsteinsnedleggelse uke 34 2018

Hovedområdet uke 34 2019

Vi kan ikke bare ha tilbakeblikk, vi må også se litt fremover: Om ganske nøyaktig 1 år; september 2019 flytter Politiet inn på Taraldrud og starter virksomhetstesting. Senteret skal være operativt fra desember 2020. Vi er i rute.

16 august

Sommerjobb på prosjektet

avatar

Skanska

E-post

Hvert år ansetter Skanska noen studenter som får jobbe på et prosjekt i løpet av sommeren. En av studentene som har fått denne muligheten er Andreas Kjos. Til vanlig studerer 28-åringen ved Universitetet i Stavanger der han tar en master i byggkonstruksjoner. Han er ferdig i 4. klasse, og skal i gang med sisteåret etter sommeren. Andreas har til sammen vært på Politiets Nasjonale Beredskapssenter i ti uker. Det er derfor interessant å få høre om hans opplevelse etter å ha tatt del i et av Skanskas store prosjekter.

Hvordan fikk du sommerjobben i Skanska?
Da Skanska var på universitetet i forbindelse med karrieredagen brukte jeg god tid på å prate med HR-sjefen. Jeg skjønte at dette var et sted jeg vill jobbe, og la derfor inn en søknad i etterkant. Gleden var derfor stor da jeg på starten av året ble oppringt og informert om at jeg skulle jobbe hos Skanska sommeren 2019.

Hvilke forventninger hadde du før du begynte her? Hvordan har opplevelsen vært i forhold til forventningene?
Jeg forventet at det både skulle bli lærerikt og utfordrende. Nå i ettertid synes jeg at det har vært hektisk og veldig gøy å se hvordan ting fungerer i praksis. Det har vært svært komplementerende i forhold til det teoretiske jeg lærer på skolebenken.

Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?
Hovedsakelig har jeg vært en del av prosjektets kvalitetssikringsavdeling, der jeg har fulgt opp produksjonen på tid, kost og kvalitet. I tillegg har jeg vikariert for produksjonsleder og generelt jobbet som prosjektingeniør.

Hva har vært mest utfordrende?
Generelt har det vært utfordrende å sette seg inn i et så stort prosjekt på relativt kort tid. Prosjektet har allerede kommet halvveis i byggeperioden. Samtidig er det et veldig komplekst prosjekt, der veldig mye skjer på kort tid.

I hvilken grad har du fått påvirke hverdagen din?
Jeg vil si at jeg har fått påvirke den i stor grad. Å være nysgjerrig og ta initiativ kommer man langt med! Og ved å ta ansvar for nye oppgaver som skal løses får man en litt mer førende rolle.

Hva har overrasket deg mest, og hva er det viktigste du har lært?
Jeg er nok mest overrasket over hvor velkoordinert alt er i et prosjekt som er så omfattende. Det viktigste jeg har lært er at alt kan løses med kommunikasjon og en dose velvilje fra alle parter.

Hva synes du om arbeidsmiljøet på prosjektet?
Miljøet er veldig bra, og jeg føler at kjerneverdiene til Skanska tas ut i praksis. Alle er veldig flinke til å ta ansvar og ha tillit til hverandre.

Andreas – Sommerstudent ved beredskapssenteret

Og til slutt: Har sommerjobben i Skanska gitt mersmak for en framtidig jobb i bygg- og anleggsbransjen?
Absolutt! Nå har jeg blitt enda sikrere i mitt ønske om å jobbe i bygg- og anleggsbransjen enn det jeg var før sommeren.

Vanessa – Sommerstudent og anleggsblogger ved beredskapssenteret

Helt til slutt vil Skanska også gjerne takke både Andreas og den andre sommerstudenten vår, Vanessa Gomes Olausen, som har hatt tilsvarende oppgaver som Andreas. Vanessa, som selv bor i Oppegård, har også vært journalist på prosjektbloggen vår og publisert innleggene i sommer. Tusen takk for strålende innsats og stå-på-humør som vi har hatt stor glede og nytte av. Lykke til med videre studier og på gjensyn!

 

14 august

Oppdatering på arbeider i sommer

avatar

Skanska

E-post

På Taraldrud tas det ikke pause! For selv om mange har vært på ferie, har bygningsmessige og tekniske fag hatt produksjon gjennom hele juli. I denne perioden har særlig tømrer og stålarbeidere hatt mye å gjøre. De har hovedsakelig holdt på i hoved- og treningsbygget. I tillegg har betongarbeiderne utført flere støp i bassenget. På treningsområdet, helt nord på området, har aktivitetsnivået vært noe lavere.

Nå står byggeprosjektet framfor en travel måned, der både yttervegger og flere gesimser skal på plass. Samtidig skal tak tekkes og vinduer monteres. August blir derfor en intens periode, med opp mot 300 arbeidere på byggeplassen daglig. Byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med byggeprosjektet, er det bare å ta kontakt via e-postadressen på denne bloggen.

Sentralområdet uke 32

 

Treningsområdet uke 32

28 juni

Kranselag på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Som nevnt i forrige blogginnlegg har mange av byggene på beredskapssenteret fått tett tak. Det er lang tradisjon i bygningsbransjen for å feire dette med et såkalt kranselag. Denne uken ble det arrangert kranselag på Taraldrud. Et lokalt cateringfirma stilte med oppdekning og herlig grillmat med tilbehør til ca. 200 menn og kvinner. Et lokalt band spilte skikkelig god musikk man kunne svinge seg til etter maten. Skanska takker lokale krefter i Oppegård for bidraget til et vellykket kranselag.

Skanska’s anleggsleder Espen Rudshaug brukte også anledningen til å takke alle som har bidratt i prosjektet, både innen planlegging og i forbindelse med utførelse. Prosjektet skrider fremover, og vi er nå temmelig nøyaktig halvveis i utførelsesfasen. Det er en stor innsats som er lagt ned, men også en enorm «bit av elefanten» som gjenstår. Espen minnet også om at sikkerheten kommer først i alt vi gjør. Enten arbeider vi sikkert eller ikke i det hele tatt. Takk for påminnelsen, Espen og gratulerer med tett bygg!

Både byggherre, politiet, prosjekterende og utførende sto på gjestelista til kranselaget ved PNB

Bord er dekket til 200 personer

21 juni

Informasjon om arbeider i sommer

avatar

Skanska

E-post

På Taraldrud skrider prosjektet fremover i henhold til planen. Bygningene har nådd sine fulle høyder og tak tekkes og tettes fortløpende. Neste uke starter vi demontering av tårnkraner, som er en stor milepel når det gjelder betongarbeidene.

Når det gjelder bygningsmessige og tekniske fag, vil det pågå produksjon på byggeplassen i hele sommer. Det er høy aktivitet på disse fagene, og snekkere, murere, malere, rørleggere og elektrikere har produksjon gjennom hele juni og juli. Det vil også pågå noe aktivitet utomhus, i forbindelse med veibygging i hver ende av byggeplassen. Arbeidene vil foregå innenfor rammene av avtalt arbeidstid, dvs. kl 07-19 mandag – fredag og 07-15 lørdag. Det er ikke planlagt med noen støyende arbeider (pigging, sprengning, knusing).

Ellers kan vi opplyse om at byggherre sammen med Politiet planlegger en åpen dag på byggeplassen for beredskapssenteret 15. september kl 12-15. Hold av dagen, så vil nærmere informasjon om programmet bli presentert i lokalavisene og kommunenes informasjonssider i august.

En riktig god sommer ønskes alle fra prosjektteamet på Taraldrud!

Taraldrud uke 25

14 juni

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet

avatar

Skanska

E-post

Omtrent samtidig med oppstart av byggearbeidene for beredskapssenteret, inngikk Skanska en samarbeidsavtale med Skatteetaten om utvidet kontroll av virksomheter for å gjøre det lettere og velge og å følge opp seriøse aktører. Konkret innebærer samarbeidsavtalen at alle leverandører signerer en fullmakt, slik at Skatteetaten kan gi Skanska tilgang til taushetsbelagt skatte- og avgiftsinformasjon om virksomheter før kontraktsinngåelse, samt fortløpende oppdateringer gjennom prosjektets livsløp. Som en del av avtalen, følger Skatteetaten opp utvalgte prosjekter og gjennomfører byggeplasskontroller.

Politiets Nasjonale Beredskapssenter er et av prosjektene Skatteetaten har en utvidet oppfølging av, og nylig hadde etaten en byggeplasskontroll hos oss. Kontrollørene fra Skatteetaten fant ingen avvik under kontrollen.

Anleggsleder Espen Rudshaug er godt fornøyd etter kontrollen, og ser god nytte av samarbeidsavtalen med Skatteetaten, samt prosjektets handlingsplan for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det at Skanska samarbeider med Skatteetaten, ikke bare på PNB, men på alle prosjekt i vår portefølje, er veldig positivt både for våre seriøse leverandører, for kundene våre og for Skanska. Det overordnede målet er at jobben vi gjør innenfor dette, sikrer seriøsitet i alle ledd og like konkurransevilkår for hele næringen. Vi ser frem til nye byggeplasskontroller fra Skatteetaten.

«Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet». Byggeplasskontroll utføres av kontrollører fra Skatteetaten

24 mai

Sikkerhetsuke og filmstjerne på byggeplassen vår

avatar

Skanska

E-post

Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka, og årets sikkerhetsuke er gjennomført for 15. gang i Skanska globalt. Sikkerhetsuka i Skanska er dermed bransjens største sikkerhetskampanje, med mer enn 40 000 Skanska-ansatte og 200 000 underleverandører som deltar hvert år på arrangementer og aktiviteter i en rekke land.

I forbindelse med Sikkerhetsuka 2019 har Skanska Norge laget noen filmsnutter knyttet til slagordet «Kom hjem hel», og vi er veldig stolte over at en av filmene er spilt inn på prosjektet vårt. Klikk her for å se den flotte filmen om verneombudet vårt Magne.

I Sikkerhetsuka på Taraldrud, har vi hatt en rekke aktiviteter innenfor temaene risiko og beredskap, som har understøttet årets slagord «Kom hjem hel». Dersom noen observerte brannbiler på vei til byggeplassen i går, var det i anledning en beredskapsøvelse, hvor vi testet både evakuering, brannslukning og redning. Politiet har også deltatt aktivt i vår Sikkerhetsuke, med foredrag om arbeidet bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og hvordan holde hodet kaldt i en beredskapssituasjon. Vi tar med oss inspirasjon fra årets Sikkerhetsuke videre i det daglige HMS-arbeidet, som må skapes og gjenskapes hver dag.

Tøy og bøy!

Bedriftsfysioterapeuten lærer oss enkle og gode øvelser for styrke og smidighet.