Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

6 mars

Nye dronebilder

avatar

Skanska

E-post

I strålende vintervær ble disse flotte bildene tatt i går!

Ønsker alle lesere en god helg!

Hovedbygget med helikopterhangarene i forkant.

Treningsområdet – Politiets taktiske treningsanlegg

Huset ved turveien er nå revet.

4 mars

Ny milepæl nådd!

avatar

Skanska

E-post

For ganske nøyaktig to år siden, den 01.03.2018, begynte anleggsarbeidene på Taraldrud. Samtidig med oppstarten ble det i kulissene satt opp en del milepæler for fremdriften til beredskapssenteret. En av dem var «start igangkjøring og funksjonstesting av hovedbygget» – satt til 02.03.2020.  Mandag denne uka passerte vi denne milepælen! Dette betyr at beredskapssenterets hovedbygg er ferdig bygget og klar til funksjonstesting. Alt i alt går fremdriften til prosjektet fortsatt på skinner, og vi ligger godt an til å rekke resterende milepæler. Frem mot sommeren skal innredning og brukerutstyr på plass, samtidig som en del grunnarbeider gjenstår utendørs.

01.03.2018. Det var daværende justisminister Sylvi Listhaug som tok første symbolske spadetak.

 

Dronebilder fra 04.05.2018

 

Hovedbygget på Politiets Nasjonale Beredskapssenter inneholder alle funksjoner som er nødvendig for å løse avdelingens oppgaver: Kontorer, møterom, undervisning, kantine, hvilerom, garderober, utstyr og biler. Alt organisert for effektiv uttrykning, samhandling og drift.

.. og slik ser det ut 05.02.2020. En enorm forvandling på mindre enn to år.

 

7 februar

Prosjektbesøk

avatar

Skanska

E-post

Sist uke var konsernleder i Skanska AB, Anders Danielsson, på Norgesbesøk. Sammen med vår konsernleder Ståle Rød besøkte de flere prosjekter og datterselskaper på Østlandet, der høydepunktet selvsagt var besøket på Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Sammen med våre prosjektledere og representanter fra byggherren fikk de en omvisning på anlegget, og var tydelig imponert over det de fikk se.

I sin teamlederblogg trekker Danielsson frem den store variasjonen i bygninger og fasiliteter som skal bygges, alt med strenge kvalitetskrav og stram timeplan. Videre trekker han frem at hele prosjektorganisasjonen har hatt et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet gjennom hele prosjektet. Ledelsesbesøk fra underleverandører på prosjektet har bidratt til at alle drar i samme retning og forstår hvordan de bedre kan legge til rette for at vi når HMS-målene våre.

Prosjektet er for tiden inne i en hektisk sluttfase, og har nå en ferdiggrad på ca. 80 prosent.

Ståle, Kristian, Jonny, Anders, Paul, Espen og Alexander på prosjektbesøk. Her fra befaring på byggeplass.

24 januar

avatar

Skanska

E-post

Det er en mild og snøfattig vinter mange steder på østlandet, og Taraldrud er ikke noe unntak. Mange ønsker seg snø i vintermånedene til skiløyper og alpinanlegg, men for vinterdriften på Politiets Nasjonale Beredskapssenter er snømangelen en gledelig overraskelse. Snø og snømåking har ikke forsinket produksjonen nevneverdig, og vi har klart å opprettholde tempoet gjennom desember og januar. Vinterdrift byr vanligvis på ekstra utfordringer med maskiner og utstyr, vareleveringer og kalde arbeidere som senker tempoet.

Bildene nedenfor er tatt med ganske nøyaktig ett års mellomrom. De illustrerer både hvor langt vi er kommet det siste året, samtidig som mangelen på snø er åpenbar.

Vi ønsker alle lesere en god helg!

Januar 2019

Januar 2020

14 januar

Godt Nytt År!

avatar

Skanska

E-post

2020 er så vidt i gang, og dette blir et spennende år på Taraldrud. I år skal beredskapssenteret ferdigstilles og de nasjonale bistandsressursene blir operative her. For Skanska sin del er det 2 store milepæler som gjelder: I løpet av mars-april 2020 starter testing og igangkjøring av tekniske anlegg og 1. september 2020 er det overtakelse, som betyr at senterets brukere overtar eierskapet. Perioden fra september til desember 2020 er testperiode for brukerne og senteret skal etter planen  være fullt operativt innen utgangen av året.

Forberedelser til innflytting og idriftsettelse av senteret er også organisert som et prosjekt, det såkalte «Mottaksprosjektet». Fremdriften i dette prosjektet går også helt etter planen. Som en kuriositet, kan de som er interessert i å lese litt om delprosjektet knyttet til helikopteranskaffelsen lese om dette her: https://marstrand.no/2020/01/06/beste-praksis-prosjektledelse-politiets-helikopter-levert-til-rett-tid-og-under-budsjett/.

Denne uken hadde vi besøk av et av de nye politihelikoptrene, se bilde under og omtale av besøket i lokalavisen her.

Når det gjelder ytterligere informasjon om prosjektet, og hvilke saker som drøftes med nabokommunene, kan de som er interessert lese mer om dette i referatene fra Dialogmøter med nabokommunene. Dialogmøtene har vært gjennomført hvert kvartal siden oppstart av anleggsfasen i 2018. Hensikten med møtene er bl.a. å sikre god informasjonsflyt og dialog med representanter for nabokommunene, som igjen representerer sine innbyggere. Sakene som drøftes i møtene er i hovedsak knyttet til status og oppfølging av tiltak i miljøoppfølgingsplanen for beredskapssenteret. Referater fra møtene er tilgjengelig her: https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/motereferater/. Neste dialogmøte er i begynnelsen av mars, og agenda publiseres samme sted som referatene.

Vi ønsker med dette et riktig godt nytt år!

 

 

20 desember

Julehilsen fra PNB

avatar

Skanska

E-post

Et begivenhetsrikt år på PNB går mot slutten, og nå like før jul ønsker vi å se tilbake på en gladsak fra året som har gått.

Sikkerhetsarbeidet i Skanska er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. I Skanska arbeider vi sikkert – eller ikke i det hele tatt. Men vi har også en uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Denne uka kaller vi for Sikkerhetsuka, og ble avholdt på politiets nasjonale beredskapssenter tidligere i år.

Under Sikkerhetsuka 2019 ble det avholdt et 5 timers førstehjelpskurs på PNB. Verneombudet Frank har hatt dette kurset mange ganger før, da det er et krav i Skanska med årlig førstehjelpskurs for alle verneombud. Få dager etter at kurset ble gjennomført ga Frank livreddende førstehjelp:

Lørdagen etter kurset er alt som normalt på beredskapssenteret og ved lunsjtid går Frank og arbeidslaget som vanlig og tar lunsjpausen inne i spisebrakka. Frank registrerer plutselig at noe holder på å skje på nabobordet. Den ene kranføreren klapper den andre på ryggen. Det blir veltet en kopp, men ellers var det helt stille og rolig. Kranføreren som blir klappet på ryggen klarer ikke å snakke eller hoste. Frank vurderer situasjonen til at kranføreren har fått blokkert luftveiene, og forstår da alvoret i situasjonen. Frank prøver å få kontakt med vedkommende, men lykkes ikke, og velger da å utføre flere bukstøt. Dette kalles Heimlichs manøver og utføres ved at førstehjelper står bak pasienten og trykker raskt rundt øvre del av magen for å skape overtrykk i lungene. Dette trykket gjorde at matbiten løsnet og kom ut. Kranføreren fikk da frie luftveier og etter hvert pusten tilbake. Hele seansen varte ca. 2-3 minutter.

Frank handlet helt i henhold til kunnskapen om grep og teknikker som kan redde liv han nettopp hadde fått oppfrisket i førstehjelpskurset, og dette gjorde at han mest sannsynlig reddet livet til en kollega denne dagen. Skanska har gitt Frank honnør og annerkjennelse for handlekraften han viste, og sender også en stor takk til bedriftssykepleier Linda som bisto med gjennomføring av førstehjelpskurset.

Verneombud Frank og bedriftssykepleier Linda ifm. overrekkelsen av anerkjennelse til Frank for hans resolutte handlekraft som reddet liv.

Vi deler også historien her på bloggen, for oppmerksomhet rundt viktigheten om kunnskap som redder liv. Kanskje et førstehjelpskurs kan være en julegaveidé til et familiemedlem eller god venn?

Til slutt vil vi opplyse om at det på Taraldrud blir julestengt i år, og vi vil benytte muligheten til å ønske alle en god jul og et godt nyttår!

13 desember

Aktiviteter uke 50

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har vi i flere runder hatt besøk av ledelse og personell i de nasjonale bistandsressursene som er senterets brukere.

Tirsdag 10. desember ble det 8. dialogmøtet med nabokommunene gjennomført, hvor leder og NK ved beredskapssenteret deltok sammen med prosjektledelse og representanter fra kommunene. Hovedtemaet i møtet var informasjon og drøfting av tiltak knyttet til oppfølging av skytestøy. Flere andre temaer ble gjennomgått og drøftet, bl.a. kommunikasjonsplan for driftsfase og ferdigstillelse av ny turveitrasé. Referat fra møtet er straks klart, og vil oversendes nabokommunene i tillegg til at det publiseres på PNB’s sider på www.regjeringen.no.

Treningsområdet nærmer seg ferdigstillelse, og politiets beredskapsressurser har denne uken besøkt og befart området med hensikt å forberede testperioden som starter opp 1. mars 2020. Som en del av besøket ble det blant annet gjort forberedelser til kommende støymålinger. I denne forbindelse har det fredag formiddag vært avfyrt noen eksplosiver i SIBO-landsbyen som er bygget inne på treningsområdet (SIBO = strid i bebygd område). Informasjon om hva som vil være aktiviteter i det formelle testprogrammet i testperioden 2020 vil bli sendt ut i forkant , jf. politiets kommunikasjonsplan.

En innholdsrik arbeidsuke er straks over, og vi ønsker alle en riktig fin helg.

Oversiktsbilde PNB. Omtalte SIBO ligger midt på treningsområdet.

 

6 desember

Vinter i anmarsj

avatar

Skanska

E-post

Vinteren har gjort sitt inntog på Taraldrud, og disse vakre bildene ble tatt i nydelig vintervær torsdag 05.12.

Fasader og tak på de forskjellige bygningene nærmer seg ferdig, og det er i hovedsak innvendig arbeid som gjenstår. Utendørs er vi godt på vei og enkelte av veiene er allerede asfaltert. Denne uka forsvant også den siste av tårnkranene som har vært et synlig landemerke på anleggsdriften på Taraldrud i lengre tid. Det er blitt lagt ned mange arbeidstimer de siste månedene for å holde tritt med den planlagte produksjonen, og vi fortsetter for full maskin ut året.

Vi har også en gledelig nyhet til alle turglade mennesker! Friluftsbroen åpner for alminnelig ferdsel tirsdag 17.12. Det blir en overlevering sammen med Skanska, Oppegård Kommune og Politiets Fellestjenester denne dagen. Friluftsbroen er dermed klar til skisesongen som lovet, så da er det bare å vente på nok snø 🙂

Adkomstområdet med turveibroen i forgrunnen. Broen åpner for alminnelig ferdsel tirsdag 17.12.

Hovedområdet 5. desember 2019

Treningsområdet 5. desember 2019

Taraldrud 5. desember 2019

22 november

Elever som leverer!

avatar

Skanska

E-post

Skanska har flere utplasseringselever fra videregående skole på prosjektet. Emma og Luna går begge det 4-årige skoleløpet Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) og har vært på PNB i snart 1 år. Vi har tatt en prat med dem og Christian Haugen som er ansvarlig for egenproduksjon i regionen, for å høre hva de har å si om yrkespraksis i Skanska.

Hva slags type oppgaver har dere vært med på, Emma og Luna, og hva har vært mest utfordrende?
– Vi har fått være med på mange forskjellige oppgaver innen tømrerfaget, blant annet å sette opp vegger, montasje av stålstendere, feste gips- og finerplater, m.m. Når det gjelder utfordringer, har de vært mange! Ting kan komme i veien, blant annet jernet i betongen. Men vi har lært å finne gode løsninger for ulike problemer etter hvert som de dukker opp. I starten var det utfordringer med å håndtere nytt utstyr og nye og forskjellige materialer fordi vi ikke har vært borti det før. Vi har lært veldig mye med tiden!

Hvordan er det å være utplassert på dette prosjektet?
– Det har vært veldig stas å få være med på et så stort og kjent prosjekt. Det er mye å se på og lære som vi aldri har sett eller prøvd ut før. Det kan bli litt ensformig til tider. På så store byggeplasser vil det av og til være sånn, så vi har tatt det med et smil og tenkt at vi heller kan bli eksperter på de tingene vi gjør. Det er det tøft at vi senere kan si at vi har vært med og jobbe der.

Hvorfor valgte dere denne linja på videregående, og er det noe dere vil anbefale til andre?
– Jeg  valgte linja fordi jeg var lei av å sitte på skolebenken hele dagen, hver dag. Jeg har alltid syntes det har vært gøy å lage ting og gå igjennom en prosess og tilslutt få et bra resultat. Å jobbe med hendene er det beste jeg vet.
– Jeg valgte tekniske og allmenne fag fordi jeg alltid har hatt en interesse innenfor bygg og jeg ønsker i framtiden å være i stand til og bygge meg eget hus. Det er helt klart en linje jeg vil anbefale videre. Man lærer utrolig mye av å jobbe på en byggeplass, blant annet å være løsningsorientert og hardt arbeidende.

Tusen takk for at dere stilte opp til intervju, Emma og Luna! Skanska er veldig glade og stolte over at dere er hos oss. Lykke til videre! Så over til Christian.

Hva er bakgrunnen for at Skanska nå har flere skoleelever på PNB?
– Utplasseringselevene er på Skanska prosjekter for å få erfaring og praktisk opplæring før de eventuelt skriver en lærlingkontrakt med Skanska. De går er skoleløp som heter TAF: Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF), som er et fireårig utdanningstilbud som omfatter Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Produksjon og industriteknikk og deretter lærekontrakt i en lærebedrift. Dette fører fram til fagbrev samtidig som du får spesiell studiekompetanse som kreves for å søke videre til ingeniørutdanning. Skanska har veldig god erfaring med å rekruttere etter dette løpet, hvor vi ser det som en stor fordel å bli godt kjent i løpet av utplasserings- og læretid.

Det er kanskje noen som tenker at dette høres spennende ut. Hvordan kan andre elever komme i kontakt med Skanska for arbeidspraksis?
– Det kan de gjøre via vår nettside Skanska.no og kontaktpersoner for de respektive geografiske områdene. For Østfold og Akershus er det Christian.Haugen@skanska.no telefon: 98210378. Skanska Region Øst er også årlig og presenterer hva Skanska har å tilby av utplasseringsplasser/lærlingplasser på de forskjellige skolene i området Østfold og Akershus.

Takk Christian, for at du også stilte til intervju med oss! Vi håper denne informasjonen kan inspirere til at både jenter og gutter velger seg inn på et praktisk og godt utdanningsløp, og mange nye utplasseringselever og lærlinger hos oss.    

Luna går det 4-årige skoleløpet Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) og har vært på PNB i snart 1 år

5 november

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland er åpen igjen for ferdsel

avatar

Skanska

E-post

1.  november ble lysløypen mellom Tårnåsen og Åsland (oransje markering i kartet) åpnet igjen for ferdsel, etter å ha vært stengt grunnet anleggsarbeidene tilknyttet en reservevannledning til Oppegård kommune.

Det vil fortsatt pågå anleggsarbeider nær broen ved Åsland, hvor det bores gjennom fjellet ned til Åsland. Anleggstrafikken vil gå på en egen vei som går parallelt med lysløypen, og det oppfordres til at ferdselen skjer på lysløypen og ikke på anleggsveien.

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland (oransje linje) er åpen igjen