Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Politiet skal bygge nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Beredskapssenteret skal inneholde treningsfasiliteter og hovedkvarter for beredskapsressursene, samt administrative funksjoner. Helikoptertjenesten skal ha base med landings- og startområde, oppstillingsområde og hangarer for tre helikoptre.

Flere detaljer om lokalisering av bygninger og treningsområder kan leses i Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (18.08.2017), tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Tomten ligger på begge sider av E6 på Taraldrud, like sør for kommunegrensen mot Oslo. I vest grenser planområdet mot Oppegård kommune. Hovedatkomsten til beredskapssenteret blir fra rundkjøring ved Taraldrudkrysset.

Tiltakshaver og byggherre er Justis- og beredskapsdepartementet. Skanska Norge AS er totalentreprenør. Andre involverte parter er Metier OEC, ÅF Advansia (prosjektledelsen) og Nordic Office of Architecture og COWI (arkitekt og rådgiver).

Taraldrud. Tomten ligger på begge sider av E6 på Taraldrud, like sør for kommune-grensen mot Oslo.