Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

3 september

Takk for oss!

avatar

Skanska

E-post

1. september 2020 ble eierskapet til beredskapssenteret overdratt fra totalentreprenør Skanska Norge til politiet. Dette betyr at anleggsperioden er avsluttet og at dette blir siste innlegget på denne anleggsbloggen.

Nå blir det utover høsten montering av brukerutstyr, gradvis innflytting og idriftsettelse. Anlegget skal være fullt operativt innen utgangen av 2020. For informasjon knyttet til beredskapssenteret henvises det derfor til politiets sider om senteret: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/

Skanska vil få takke alle som har bidratt i prosjektet med utrettelig arbeidsinnsats og stå-på-humør, slik at PNB er gjennomført på en utmerket måte for Skanska og for brukeren som får ett fantastisk senter, som vil sikre økt operasjonell effektivitet og beredskap for fremtidens Norge.

Prosjektledelsen håper også bloggen har vært til nytte for de interesserte. Takk for oss!

Protokoll fra overtakelsesforretningen er nettopp signert. Staten er nå eier av Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter 01.09.2020

Mvh
Skanska’s prosjektteam
v/Jonny og Espen