Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

14 august

Valideringsflygning 19. august

avatar

Skanska

E-post

Onsdag 19. august vil det gjennomføres valideringsflygning på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Formålet er å teste de rutinene (IFR/Instrument flight rules) som politiets helikoptertjeneste vil bruke når det er utfordrende værforhold. Valideringsflygningene er en del av den formelle prosessen for å få helikopterflyplassen operativ. Fra klokken 10:30 til klokken 15:00 vil det da gjennomføres testing hvor det skal flys en rekke ganger inn og ut fra landingsplassen på Taraldrud, fra både nord og sør. Det presiseres at denne testingen ikke representerer det normale driftsmønsteret for helikopterflyplassen i ordinær drift.