Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

14 juli

Testing av skytebaneutstyr

avatar

Skanska

E-post

14-15. juli utføres skytetester ved senteret for testing av skytebaneutstyr.