Takk for nå!

1. september 2020 ble eierskapet til beredskapssenteret overdratt fra totalentreprenør Skanska Norge til politiet og anleggsperioden er avsluttet.