Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

26 juni

Sommerhilsen og informasjon om støy

avatar

Skanska

E-post

PNB-prosjektet er inne på oppløpssiden, og her ser dere hvordan senteret tar seg ut i sola på Taraldrud. Vi skal bruke tiden godt i sommermånedene, det vil si at det utføres arbeider på senteret i juli og august. Ferdigbefaringer, integrerte tester og brukeropplæring følger nå en streng timeplan slik vi er klare til overlevering 01.09.

 

NB! Støymålinger fra skyting, eksplosiver og sjokkgranater

Som vi har meldt om tidligere pågår det nå måling av støy fra skyting, eksplosiver og sjokkgranater. Dette gjøres for å verifisere i hvilken grad anlegget innfrir reguleringsplanens krav til støy. Rapporten forventes ferdigstilt og fremlagt i oktober.

Testingen gjøres på dager med ugunstige værforhold for støy (dvs. når støyen høres best). Første dag (26.5) testet man skytestøy retning sørover. Dag to (25.6) testet man støy fra eksplosiver og sjokkgranater (også retning sørover), og grensene ble her utfordret. Derfor ble det også høye lydnivåer. Tidspunktet for de resterende testene (2-3 dager til) avhenger av været framover, og vil bli forhåndsvarslet her på bloggen.