Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

4 mai

Intervju med ansvarlig arkitekt

avatar

Skanska

E-post

I anledning 1. mai og arbeidernes dag sist uke, ønsker Skanska å sette fokus på det gode håndverksarbeidet som er utført på prosjektet. Skanska har intervjuet ansvarlig arkitekt for hovedbygget i arkitektfirmaet Nordic, angående dette temaet.

Vi ser at det er mange ting i utførelsen ved PNB som er designet og dimensjonert for å tåle en «trøkk» med tanke på at beredskapsressursene skal hardtrene her, blant annet er svømmebassenget i stål og byggene på treningsområdet robuste i rå betong. Vi legger også merke til at det er noen detaljer som er krevende i utførelsen og krever dyktig håndverk og år med erfaring for å få til. Vi lurer nå på hvordan arkitektene vurderer det endelige resultatet opp imot det dere har tegnet og beskrevet?

-Det var ikke selvsagt at vi skulle få til et så flott resultat, som vi nå har fått. Bestillingen fra Justisdepartementet, var et funksjonelt anlegg, som skulle huse en viktig politienhet med krav langt utover det normale. Politiets krav til anlegget, var at det skulle være funksjonelt og virkelig tåle en trøkk: her skal det skytes, sprenges og trenes på entring. Samtidig fungerer dette anlegget som et andre hjem for disse spesialtrente politifolkene. Her skal det være mulighet for hvile mellom vakter, her skal de sette seg ned etter å ha opplevet utenkelige ting i tjenesten, her skal de med stolthet vise frem anlegget til andre enheter det samarbeides med og her skal de kunne ta imot en statsminister på besøk. Da kreves en annen tilnærming til design og formingen av omgivelsene. Politiets nasjonale beredskapssenter skal huse alle disse funksjonene. Disse byggene skal tåle mye gjennom mange år, og gi riktige rammer for en stolt bruker.

At prosjektet fikk med seg solide firmaer med lang erfaring til å utføre betongarbeidene og å mure fasadene, har prosjektet vunnet mye på. Vi hadde i en tidlig fase et håp om å lage et teglbygg som hadde noe mer ved seg enn alle andre bygg. Når du ser på mange gamle bygg i tegl, så skjønner man med en gang at det ligger mye kunnskap og nøyaktighet bak muringen. Vi hadde en ambisjon om å utfordre entreprenøren, og tegnet derfor inn noen tilleggselementer både i betong og tegl. Vi hadde blinket oss ut noen deler av byggene, som skulle ha «det lille ekstra». Noen detaljer som viser at det er lagt inn litt flere timer, krever mer kunnskap og dedikert glede over arbeidet som skal gjennomføres. Dersom vi kunne ta med oss slike designelementer inn i områder som er litt viktigere enn andre, som vi er sikre på at blir sett, kan dette løfte inntrykket av et helt anlegg, som først og fremst er tenkt som robust og tøft.

Vi synes firmaene som har vært med på å bygge dette anlegget, har gjort oppgaven på en svært god måte. Det er veldig gøy for oss å lære om erfaringer fra dem som kan materialene og praktisk bygging. Da får vi til så mye mer.

Det er som nevnt noen detaljer i betong, mur og stål utmerker seg, kan du si noe mer om hva som var tanken bak disse arkitektoniske detaljene og håndverket som er utført?

– Betongveggen i foajeen har vært viktig, og vi er svært godt fornøyde med overflate og finish på betongen her. Vi har jobbet i tett samarbeid med utførende i Skanska her i forhold til finish, utforming på staghull og linjeføringer i forskalingen. 

Vi har også vært opptatt av å få til en fasade som er tilpasset omgivelsene. Det var viktig for oss å finne en tegl som både hadde et naturlig fargespill og variert form i hver enkelt teglstein. Dette gjør at fasaden får et naturlig og livaktig preg. Utførende for teglarbeidet har gjort en utmerket jobb med svært presis muring, og gjennomtenkte bevegelsesfuger i forbandt, og relieff i fasadelivet. Flettverksmuren ved inngangspartiet og mot tun har vært teknisk krevende både å få konstruert og utført, men vi er svært godt fornøyd med det endelige resultatet. Sammen med glassfasadene danner murverket en dobbelfasade som gir et flott lysspill på innvendige veggkledninger, og om kvelden skinner lyset vakkert ut gjennom flettverket. 

Inne i foajeen har vi jobbet med kombinasjoner av rå betong, perforerte sorte stålrekkverk i grove dimensjoner mot forfinede microperforerte trepaneler på vegger og i himling. Alt er utført med høy presisjon, og vi opplever at den enkelte utførende har håndverksmessig stolthet i arbeidet som gjøres. 

Og i anledning arbeidernes dag: Har du en hilsen til arbeiderne som har utført godt håndverk ved PNB?»

Vi vil gjerne takke for den gode og konstruktive dialogen vi har hatt med mange av de utførende underveis i prosjektet. Det er mange som har strukket seg langt for å etterstrebe våre detaljerte ønsker. Vi er imponert over den yrkesstoltheten og det grundige arbeidet som legges ned. Arkitekter er jo viden kjent for å være litt krevende, og det er jo litt viktig at vi opprettholder vårt gode rykte ved å problematisere litt. Vi i Nordic skal fremdeles fortsette å utfordre veletablerte løsninger, – og det er først i godt samarbeid med dere utførende vi finner de fineste løsningene. 

Blogg-teamet takker ansvarlig arkitekt for å stille til intervju med oss, og i anledning arbeidernes dag sette fokus på det gode håndverket som er utført ved  PNB.

Fasade. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad

Detalj i fasade. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad

 

Håndverksmessig godt utført arbeid. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad

Håndverksmessig godt utført arbeid. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad