Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

7 februar

Prosjektbesøk

avatar

Skanska

E-post

Sist uke var konsernleder i Skanska AB, Anders Danielsson, på Norgesbesøk. Sammen med vår konsernleder Ståle Rød besøkte de flere prosjekter og datterselskaper på Østlandet, der høydepunktet selvsagt var besøket på Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Sammen med våre prosjektledere og representanter fra byggherren fikk de en omvisning på anlegget, og var tydelig imponert over det de fikk se.

I sin teamlederblogg trekker Danielsson frem den store variasjonen i bygninger og fasiliteter som skal bygges, alt med strenge kvalitetskrav og stram timeplan. Videre trekker han frem at hele prosjektorganisasjonen har hatt et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet gjennom hele prosjektet. Ledelsesbesøk fra underleverandører på prosjektet har bidratt til at alle drar i samme retning og forstår hvordan de bedre kan legge til rette for at vi når HMS-målene våre.

Prosjektet er for tiden inne i en hektisk sluttfase, og har nå en ferdiggrad på ca. 80 prosent.

Ståle, Kristian, Jonny, Anders, Paul, Espen og Alexander på prosjektbesøk. Her fra befaring på byggeplass.