Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

20 desember

Julehilsen fra PNB

avatar

Skanska

E-post

Et begivenhetsrikt år på PNB går mot slutten, og nå like før jul ønsker vi å se tilbake på en gladsak fra året som har gått.

Sikkerhetsarbeidet i Skanska er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. I Skanska arbeider vi sikkert – eller ikke i det hele tatt. Men vi har også en uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Denne uka kaller vi for Sikkerhetsuka, og ble avholdt på politiets nasjonale beredskapssenter tidligere i år.

Under Sikkerhetsuka 2019 ble det avholdt et 5 timers førstehjelpskurs på PNB. Verneombudet Frank har hatt dette kurset mange ganger før, da det er et krav i Skanska med årlig førstehjelpskurs for alle verneombud. Få dager etter at kurset ble gjennomført ga Frank livreddende førstehjelp:

Lørdagen etter kurset er alt som normalt på beredskapssenteret og ved lunsjtid går Frank og arbeidslaget som vanlig og tar lunsjpausen inne i spisebrakka. Frank registrerer plutselig at noe holder på å skje på nabobordet. Den ene kranføreren klapper den andre på ryggen. Det blir veltet en kopp, men ellers var det helt stille og rolig. Kranføreren som blir klappet på ryggen klarer ikke å snakke eller hoste. Frank vurderer situasjonen til at kranføreren har fått blokkert luftveiene, og forstår da alvoret i situasjonen. Frank prøver å få kontakt med vedkommende, men lykkes ikke, og velger da å utføre flere bukstøt. Dette kalles Heimlichs manøver og utføres ved at førstehjelper står bak pasienten og trykker raskt rundt øvre del av magen for å skape overtrykk i lungene. Dette trykket gjorde at matbiten løsnet og kom ut. Kranføreren fikk da frie luftveier og etter hvert pusten tilbake. Hele seansen varte ca. 2-3 minutter.

Frank handlet helt i henhold til kunnskapen om grep og teknikker som kan redde liv han nettopp hadde fått oppfrisket i førstehjelpskurset, og dette gjorde at han mest sannsynlig reddet livet til en kollega denne dagen. Skanska har gitt Frank honnør og annerkjennelse for handlekraften han viste, og sender også en stor takk til bedriftssykepleier Linda som bisto med gjennomføring av førstehjelpskurset.

Verneombud Frank og bedriftssykepleier Linda ifm. overrekkelsen av anerkjennelse til Frank for hans resolutte handlekraft som reddet liv.

Vi deler også historien her på bloggen, for oppmerksomhet rundt viktigheten om kunnskap som redder liv. Kanskje et førstehjelpskurs kan være en julegaveidé til et familiemedlem eller god venn?

Til slutt vil vi opplyse om at det på Taraldrud blir julestengt i år, og vi vil benytte muligheten til å ønske alle en god jul og et godt nyttår!