Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

13 desember

Aktiviteter uke 50

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har vi i flere runder hatt besøk av ledelse og personell i de nasjonale bistandsressursene som er senterets brukere.

Tirsdag 10. desember ble det 8. dialogmøtet med nabokommunene gjennomført, hvor leder og NK ved beredskapssenteret deltok sammen med prosjektledelse og representanter fra kommunene. Hovedtemaet i møtet var informasjon og drøfting av tiltak knyttet til oppfølging av skytestøy. Flere andre temaer ble gjennomgått og drøftet, bl.a. kommunikasjonsplan for driftsfase og ferdigstillelse av ny turveitrasé. Referat fra møtet er straks klart, og vil oversendes nabokommunene i tillegg til at det publiseres på PNB’s sider på www.regjeringen.no.

Treningsområdet nærmer seg ferdigstillelse, og politiets beredskapsressurser har denne uken besøkt og befart området med hensikt å forberede testperioden som starter opp 1. mars 2020. Som en del av besøket ble det blant annet gjort forberedelser til kommende støymålinger. I denne forbindelse har det fredag formiddag vært avfyrt noen eksplosiver i SIBO-landsbyen som er bygget inne på treningsområdet (SIBO = strid i bebygd område). Informasjon om hva som vil være aktiviteter i det formelle testprogrammet i testperioden 2020 vil bli sendt ut i forkant , jf. politiets kommunikasjonsplan.

En innholdsrik arbeidsuke er straks over, og vi ønsker alle en riktig fin helg.

Oversiktsbilde PNB. Omtalte SIBO ligger midt på treningsområdet.