Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

5 november

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland er åpen igjen for ferdsel

avatar

Skanska

E-post

1.  november ble lysløypen mellom Tårnåsen og Åsland (oransje markering i kartet) åpnet igjen for ferdsel, etter å ha vært stengt grunnet anleggsarbeidene tilknyttet en reservevannledning til Oppegård kommune.

Det vil fortsatt pågå anleggsarbeider nær broen ved Åsland, hvor det bores gjennom fjellet ned til Åsland. Anleggstrafikken vil gå på en egen vei som går parallelt med lysløypen, og det oppfordres til at ferdselen skjer på lysløypen og ikke på anleggsveien.

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland (oransje linje) er åpen igjen