Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

25 oktober

Ny milepæl nådd: Hovedbygg – tett bygg

avatar

Skanska

E-post

Prosjektet har denne uken passert en ny milepæl: «Hovedbygget. Tett bygg». Dette innebærer at tak er ferdig tekket, fasader og vinduer montert og at varme kan settes på i hele bygget. Som man kan se av bildene under, ble den første veggen i kjelleretasjen støpt for ganske nøyaktig et år siden – så vi må på nytt gi stor honnør til fagarbeidere og funksjonærer som har stått på i all slags vær og føre for at dette skal være mulig å få til.

Med tett hovedbygg og varme i alle etasjer blir det i månedene fremover høy aktivitet innendørs med bygningsmessige og tekniske fag. Utendørs er det stort sett asfalteringsarbeider som pågår. Det blir ingen endringer i forhold til den avtalte arbeidstiden.

Hovedbygget 31.10.2018

Hovedbygget 24.09.2019