Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

18 oktober

Skatteetaten på ny kontroll

avatar

Skanska

E-post

Denne uken utførte Skatteetaten en ny uvarslet stikkprøvekontroll av arbeidstakere ved prosjektet. I kontrollen gjennomgår Skatteetaten bl.a. gyldige ansettelsesforhold, gyldige HMS-kort og innbetaling av påkrevde skatter og avgifter for virksomhetene hvor de er ansatt. Kontrollen er et ledd i samarbeidet Skatteetaten og Skanska har om å bekjempe svart arbeid og useriøse aktører i bygge- og anleggsbransjen.

Skanska takker for besøket, og er glade for at det ikke ble avdekket noen avvik i kontrollen. Skanska har en målsetning om å være pådriver for en seriøs bygge- og anleggsbransje, og slike kontroller er viktige for oss i denne sammenheng. Skatteetaten ønskes hjertelig velkommen tilbake!

Skatteetaten og Skanska samarbeider om en seriøs bygge- og anleggsbransje.

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet.