Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

11 oktober

Turveibro – Oppstart av arbeider

avatar

Skanska

E-post

Som man kan se av bildet under, er arbeidene med bygging av landkar for turveibroen nå i gang. Turveibroen skal gå over adkomstveien til beredskapssenteret, og binde sammen turveinettet på Sofiemyr med turveinettet rundt Kloppa og Assuren.

Broen er dimensjonert for å tåle belastning fra løypemaskinen, og i vintersesongen vil skiløypa gå her.

Etter planen skal broen være ferdig montert og klar til kommende skisesong. Vi vil komme tilbake med informasjon om åpningsdato, og vil i samarbeid med Oppegård- og Ski kommuner sørge for å lage en åpningsseremoni for dagen hvor ny turveibru åpner, og vi kan stenge den midlertidig omlagte turveien.

Arbeidet med bygging av landkarene for ny turveibru er i gang