Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

27 september

Storstøp helidekket

avatar

Skanska

E-post

Skanska er nå i gang med etappevise betongstøper av helikopteroppstillingsplassen. Forrige uke ble første delstøp utført, og denne uken sto andre del for tur. Delstøpene utføres ved hjelp av en mekanisk betongavretter, som kalles «Bid-well». Den mekaniske avretteren gjør at vi kan støpe 30 m3 i timen, og overholde de strenge toleransekravene ift. bl.a. helning og jevnhet. I filmsnutten (klikk på linken under) kan man se hvordan Bid-well fungerer: Betongen rettes av og pusses i runde på runde, for å oppnå den jevne og glatte overflaten. I denne ukens delstøp var det totalt 290 m3 betong som ble lagt ut, dvs. nesten 40 betongbiler over et helt skifts varighet.

En liten kuriositet: Når det gjelder armering i platen, er det også strenge krav. Det kan ikke benyttes tradisjonell armering i platen fordi magnetismen i vanlig armering kan påvirke innstilling av instrumentene på helikoptrene. Det er isteden brukt plastfiber i betongen og dybler av syrefast stål.

Klikk her for å se den «makalösa manicken» Bid-well i aksjon: Storstøp