Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

17 september

Vellykket åpen dag

avatar

Skanska

E-post

Søndag 15. september ble det arrangert Åpen dag ved beredskapssenteret. I strålende sol var det et overveldende antall besøkende, anslagsvis 700 personer, som tok turen til Taraldrud i løpet av de 4 timene byggeplassen var åpen.

Skanska deltok med egen stand i forbindelse med arrangementet. Det var lagt opp en runde med 11 informasjonsposter, hvor de besøkende brukte ca 1 time på hele runden. Skanska opplevde en jevn strøm av besøkende innom vår stand, hvor vi hadde forberedt informasjon om miljøtiltak både i anleggsfase og i driftsfase. Det var spesielt stor interesse for dypbrønnene, som vil levere grunnvarme til oppvarming av bl.a. helikopterlandingsplass og innendørs skytebane. For de som ønsker ytterligere informasjon om dette tiltaket, kan man lese mer i et tidligere blogginnlegg her.

Her er noen bilder fra dagen. Og for de som gikk glipp av reportasjen i Søndagsrevyen, kan denne søkes opp i nett-TV (ca kl 19:16).