Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

5 september

Åpen dag på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Som nevnt i tidligere blogginnlegg, inviterer vår oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet til

ÅPEN DAG på Taraldrud
Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Søndag 15. september 2019
Vi holder åpent fra kl. 12-15


Møt politiet med flere som forteller om:
Driften ved anlegget
Helikopterlandingsplassen
Treningsanleggene
Reguleringskrav, støy og friluftstiltak
Oppegård kommunes reservevannprosjekt

NB! Det er begrenset parkeringskapasitet – kjør sammen eller bruk bena for de som kan. Skotøy for byggeplass!

Alle er velkommen!