Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

23 august

Et lite tilbakeblikk

avatar

Skanska

E-post

Denne uken var det 1 år siden grunnsteinsnedleggelsen fant sted på Taraldrud, hvor vi hadde storfint besøk av bl.a. Erna. Vi tenker at det i denne sammenheng er «litt wow» å se utviklingen som har vært siden da. Bildene under viser treningsområdet og hovedområdet i uke 34 2018 og uke 34 2019.

Treningsområdet uke 34 2018

Treningsområdet uke 34 2019

 

Hovedområdet uke 34 2018

Grunnsteinsnedleggelse uke 34 2018

Hovedområdet uke 34 2019

Vi kan ikke bare ha tilbakeblikk, vi må også se litt fremover: Om ganske nøyaktig 1 år; september 2019 flytter Politiet inn på Taraldrud og starter virksomhetstesting. Senteret skal være operativt fra desember 2020. Vi er i rute.