Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

16 august

Sommerjobb på prosjektet

avatar

Skanska

E-post

Hvert år ansetter Skanska noen studenter som får jobbe på et prosjekt i løpet av sommeren. En av studentene som har fått denne muligheten er Andreas Kjos. Til vanlig studerer 28-åringen ved Universitetet i Stavanger der han tar en master i byggkonstruksjoner. Han er ferdig i 4. klasse, og skal i gang med sisteåret etter sommeren. Andreas har til sammen vært på Politiets Nasjonale Beredskapssenter i ti uker. Det er derfor interessant å få høre om hans opplevelse etter å ha tatt del i et av Skanskas store prosjekter.

Hvordan fikk du sommerjobben i Skanska?
Da Skanska var på universitetet i forbindelse med karrieredagen brukte jeg god tid på å prate med HR-sjefen. Jeg skjønte at dette var et sted jeg vill jobbe, og la derfor inn en søknad i etterkant. Gleden var derfor stor da jeg på starten av året ble oppringt og informert om at jeg skulle jobbe hos Skanska sommeren 2019.

Hvilke forventninger hadde du før du begynte her? Hvordan har opplevelsen vært i forhold til forventningene?
Jeg forventet at det både skulle bli lærerikt og utfordrende. Nå i ettertid synes jeg at det har vært hektisk og veldig gøy å se hvordan ting fungerer i praksis. Det har vært svært komplementerende i forhold til det teoretiske jeg lærer på skolebenken.

Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?
Hovedsakelig har jeg vært en del av prosjektets kvalitetssikringsavdeling, der jeg har fulgt opp produksjonen på tid, kost og kvalitet. I tillegg har jeg vikariert for produksjonsleder og generelt jobbet som prosjektingeniør.

Hva har vært mest utfordrende?
Generelt har det vært utfordrende å sette seg inn i et så stort prosjekt på relativt kort tid. Prosjektet har allerede kommet halvveis i byggeperioden. Samtidig er det et veldig komplekst prosjekt, der veldig mye skjer på kort tid.

I hvilken grad har du fått påvirke hverdagen din?
Jeg vil si at jeg har fått påvirke den i stor grad. Å være nysgjerrig og ta initiativ kommer man langt med! Og ved å ta ansvar for nye oppgaver som skal løses får man en litt mer førende rolle.

Hva har overrasket deg mest, og hva er det viktigste du har lært?
Jeg er nok mest overrasket over hvor velkoordinert alt er i et prosjekt som er så omfattende. Det viktigste jeg har lært er at alt kan løses med kommunikasjon og en dose velvilje fra alle parter.

Hva synes du om arbeidsmiljøet på prosjektet?
Miljøet er veldig bra, og jeg føler at kjerneverdiene til Skanska tas ut i praksis. Alle er veldig flinke til å ta ansvar og ha tillit til hverandre.

Andreas – Sommerstudent ved beredskapssenteret

Og til slutt: Har sommerjobben i Skanska gitt mersmak for en framtidig jobb i bygg- og anleggsbransjen?
Absolutt! Nå har jeg blitt enda sikrere i mitt ønske om å jobbe i bygg- og anleggsbransjen enn det jeg var før sommeren.

Vanessa – Sommerstudent og anleggsblogger ved beredskapssenteret

Helt til slutt vil Skanska også gjerne takke både Andreas og den andre sommerstudenten vår, Vanessa Gomes Olausen, som har hatt tilsvarende oppgaver som Andreas. Vanessa, som selv bor i Oppegård, har også vært journalist på prosjektbloggen vår og publisert innleggene i sommer. Tusen takk for strålende innsats og stå-på-humør som vi har hatt stor glede og nytte av. Lykke til med videre studier og på gjensyn!