Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

14 august

Oppdatering på arbeider i sommer

avatar

Skanska

E-post

På Taraldrud tas det ikke pause! For selv om mange har vært på ferie, har bygningsmessige og tekniske fag hatt produksjon gjennom hele juli. I denne perioden har særlig tømrer og stålarbeidere hatt mye å gjøre. De har hovedsakelig holdt på i hoved- og treningsbygget. I tillegg har betongarbeiderne utført flere støp i bassenget. På treningsområdet, helt nord på området, har aktivitetsnivået vært noe lavere.

Nå står byggeprosjektet framfor en travel måned, der både yttervegger og flere gesimser skal på plass. Samtidig skal tak tekkes og vinduer monteres. August blir derfor en intens periode, med opp mot 300 arbeidere på byggeplassen daglig. Byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med byggeprosjektet, er det bare å ta kontakt via e-postadressen på denne bloggen.

Sentralområdet uke 32

 

Treningsområdet uke 32