Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

21 juni

Informasjon om arbeider i sommer

avatar

Skanska

E-post

På Taraldrud skrider prosjektet fremover i henhold til planen. Bygningene har nådd sine fulle høyder og tak tekkes og tettes fortløpende. Neste uke starter vi demontering av tårnkraner, som er en stor milepel når det gjelder betongarbeidene.

Når det gjelder bygningsmessige og tekniske fag, vil det pågå produksjon på byggeplassen i hele sommer. Det er høy aktivitet på disse fagene, og snekkere, murere, malere, rørleggere og elektrikere har produksjon gjennom hele juni og juli. Det vil også pågå noe aktivitet utomhus, i forbindelse med veibygging i hver ende av byggeplassen. Arbeidene vil foregå innenfor rammene av avtalt arbeidstid, dvs. kl 07-19 mandag – fredag og 07-15 lørdag. Det er ikke planlagt med noen støyende arbeider (pigging, sprengning, knusing).

Ellers kan vi opplyse om at byggherre sammen med Politiet planlegger en åpen dag på byggeplassen for beredskapssenteret 15. september kl 12-15. Hold av dagen, så vil nærmere informasjon om programmet bli presentert i lokalavisene og kommunenes informasjonssider i august.

En riktig god sommer ønskes alle fra prosjektteamet på Taraldrud!

Taraldrud uke 25