Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

14 juni

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet

avatar

Skanska

E-post

Omtrent samtidig med oppstart av byggearbeidene for beredskapssenteret, inngikk Skanska en samarbeidsavtale med Skatteetaten om utvidet kontroll av virksomheter for å gjøre det lettere og velge og å følge opp seriøse aktører. Konkret innebærer samarbeidsavtalen at alle leverandører signerer en fullmakt, slik at Skatteetaten kan gi Skanska tilgang til taushetsbelagt skatte- og avgiftsinformasjon om virksomheter før kontraktsinngåelse, samt fortløpende oppdateringer gjennom prosjektets livsløp. Som en del av avtalen, følger Skatteetaten opp utvalgte prosjekter og gjennomfører byggeplasskontroller.

Politiets Nasjonale Beredskapssenter er et av prosjektene Skatteetaten har en utvidet oppfølging av, og nylig hadde etaten en byggeplasskontroll hos oss. Kontrollørene fra Skatteetaten fant ingen avvik under kontrollen.

Anleggsleder Espen Rudshaug er godt fornøyd etter kontrollen, og ser god nytte av samarbeidsavtalen med Skatteetaten, samt prosjektets handlingsplan for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det at Skanska samarbeider med Skatteetaten, ikke bare på PNB, men på alle prosjekt i vår portefølje, er veldig positivt både for våre seriøse leverandører, for kundene våre og for Skanska. Det overordnede målet er at jobben vi gjør innenfor dette, sikrer seriøsitet i alle ledd og like konkurransevilkår for hele næringen. Vi ser frem til nye byggeplasskontroller fra Skatteetaten.

«Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet». Byggeplasskontroll utføres av kontrollører fra Skatteetaten