Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

21 mai

Oppdatert informasjon om turveier

avatar

Skanska

E-post

Vi har i løpet av helgen fått flere henvendelser om vanskelig fremkommelighet i omlagt turvei-trasé. I området utføres det nå anleggsarbeider for Oppegård kommune (reservevann og lysløyper) og for Justis- og beredskapsdepartementet (infrastruktur til beredskapssenteret i østlig del av Fløisbonnveien). Det er to ulike Skanska-prosjekt som utfører arbeidene  for hhv. Oppegård kommune og Justis- og beredskapsdepartementet. Det er tette grensesnitt, så aktørene har hele veien hatt tett dialog vedr. planlegging, tilrettelegging og informasjon om omlegging av turveier.

Basert på henvendelsene gjennom helgen, er det gjort noen grep for forbedret tilrettelegging av turveiene. Se informasjon i illustrasjonene under, og på Oppegård kommune sine informasjonssider her.

Fløisbonnveien kan igjen benyttes som turvei, men alle bes vise aktsomhet under ferdsel.

Alternative turveier i området Bjørndal – Grønnliåsen – Ødegården