Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

10 mai

Anleggsarbeider i Fløisbonnveien og turvei-status

avatar

Skanska

E-post

I forbindelse med etablering av reservevannsledning fra Oslo til Oppegård ved beredskapssenteret har det siden i fjor høst foregått anleggsarbeider i Fløisbonnveien. I forbindelse med anleggsarbeidene er turveien, som vi tidligere har informert om i denne bloggen, midlertidig lagt om. Tidligere denne uken fikk vi en henvendelse med spørsmål om hvor alternativ turveitrasé nå går. Illustrasjonen viser alternativ turvei langs Fløisbonnveien. Alternativ turveitrasé må benyttes frem til skoleferien.

Blå linje viser alternativ turvei-trasé, med varighet til skoleferien. Oransje linje viser stengt delstrekning i Fløisbonnveien.

Oppegård kommune har også utarbeidet informasjon om prosjektet og alternative turveier her

For øvrig vil det fredag 10.05 bli skutt 2 mindre salver for en grøft ved PNB.