Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

26 april

Informasjon om byggearbeidene frem til sommerferien

avatar

Skanska

E-post

Her kommer informasjon om status for fremdrift og hovedarbeidene som vil foregå på Taraldrud frem til sommerferien.

Sprengningsarbeidene som har pågått siden april i fjor er så godt som avsluttet. Det er utført 546 salver og sprengt ut nesten 160 000 m3 siden oppstart. Det gjenstår noen få mindre salver i forbindelse med utendørs skytebane på treningsområdet, som vil bli utført når prosjektering av denne er ferdig. Knusevirksomheten som har pågått siden uke 40 i fjor ble avsluttet før påske, og all sprengstein er dermed knust ned til fraksjoner som kan gjenbrukes i fyllinger internt.

Når det gjelder grunn- og utomhusarbeider i kommende periode, vil VA-arbeider og boring for grunnvarme fortsette, og i tillegg vil pussing av voller med fyllmasser og grøntarbeider starte opp.

Betongarbeidene startet opp i august i fjor, og fortsetter for fullt i hele perioden. Flere av byggene vil reise seg til sin fulle høyde, og fasademontasje, samt innredningsarbeider fortsetter å følge suksessivt etter.

Anleggsaktivitet og byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Er det noe du lurer på i forbindelse med de kommende arbeidene, er det bare å ta kontakt via e-post adressen på denne bloggen.

Hovedområdet uke 17

Treningsområdet uke 17