Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

5 april

Ny friluftsbro

avatar

Skanska

E-post

Arbeidet med friluftstraseen fra Oppegård til Østmarka pågår for fullt. Skanska har nettopp inngått kontrakt med MSS fra Jæren om å bygge den nye broen som inngår i traseen. Broen skal produseres i komposittmateriale, og er en ny og moderne byggeteknikk fra offshore-industrien i Nordsjøen. Dette er et lett og solid materiale som er laget for å tåle det røffe klimaet som oljeplattformene må tåle ute i sjøen gjennom mange år. Broen produseres i Nederland, før den sendes på lekter til Norge og monteres på Taraldrud i løpet av en dag.

På illustrasjonen ses en skisse på hvordan dette kan ta seg ut den dagen det står ferdig, sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset. Broen skal være fire meter bred og tåle en stor løypemaskin for vinterens skiløyper. Planlagt ferdigstillelse av traseen og broen er til vintersesongen -19/20.

Illustrasjon av friluftsbroen sett fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset

Den nye friluftsbroen vil krysse adkomstveien til senteret rett før adkomstveien svinger (sør-vest for det røde skuret på vestre side av tunet)