Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

8 mars

Salve nr 500 skutt denne uken

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble salve nr 500 skutt på tomta for beredskapssenteret, som innebærer at det aller meste av sprengningsarbeidet er ferdig. Det er boret 63 000 bormeter, samme avstand som fra Ski til Steinkjær!

Sprengningsarbeid er høyrisiko-arbeid, og det er et stadig høyt fokus på riktig dimensjonering, tildekking, varsling og evakuering. Noen har kanskje lagt merke til at lydsirenen som varsler nye salver har en høyere lydstyrke enn i fjor. Det ble innført f.o.m. februar måned, for at personell som arbeider innendørs i bygninger som begynner å lukke seg også skal kunne høre sirenen godt.

Det er tidligere meldt at sprengningsarbeidet skulle avsluttes i løpet av februar 2019, men Skanska’s underentreprenør for sprengningsarbeid varsler at det vil pågå noe sprengningsarbeid i en begrenset periode fremover. Årsaken til at man ikke er helt ferdig, slik som tidligere varslet, er stor aktivitet på byggeplassen som har gitt noen begrensninger ift. mulige angrepspunkt, og at det er avdekket noe mer fjell enn det som ble kartlagt på forhånd. Vår UE fortsetter å varsle om når salver skal skytes via www.nabovarsling.no.

Knusevirksomheten pågår fortsatt, og vil avsluttes til påske, etter planen.

Hovedområdet uke 9. Grøftesprengning foregår nå i et område rundt hovedbygget, godt koordinert med de andre arbeidene.