Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

2 mars

Markering av 1 år siden oppstart på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Skanska markerte 1. mars at det var 1 år siden vi startet opp byggearbeidene på Taraldrud. Det ble grillet pølser i lunsjpausen og servert til alle som arbeider på byggeplassen. Prosjektleder i Skanska sa noen ord i anledningen, og la vekt på at prosjektet så langt er utført uten alvorlige personskader, og at planlagte milepeler er holdt. Det er et krevende prosjekt med stram fremdrift, så det ble gitt honnør for all den gode innsatsen som er lagt ned.

Nå fortsetter det intensive arbeidet, og det skal jobbes iherdig videre for å nå nye milepæler og mål.

Grilling i strålende vårvær

Skanska’s prosjektleder Jonny Hermansen gir honnør for all den gode innsatsen som er lagt ned