Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

15 februar

Montasjearbeid uke 8-10

avatar

Skanska

E-post

I forbindelse med dekkemontasje, vil det foregå kveldsarbeid på beredskapssenteret noen kvelder i uka, i uke 8-10. Årsaken til kveldsarbeidet er at Skanska, av sikkerhetsmessige årsaker, skiller montasjearbeidene og andre bygningsmessige arbeider i tid. Montasje av dekker innebærer løfting av store og tunge elementer, og skal aldri utføres over andre som arbeider på byggeplassen. Skanska vil derfor utføre montasjen etter vanlig arbeidstid for helt å unngå samtidighet med andre arbeider.

Kveldsarbeidet, som hovedsakelig vil foregå i tidsperioden 17-24 vil ikke innebære støy til omgivelsene. Grunnen til at vi varsler om dette, er at man på kveldstid vil kunne observere aktivitet i en tårnkran, samt inntransport til byggeplassen av 2-3 trailerlass – som altså er planlagt av rent sikkerhetsmessige årsaker.

Eksempelbilde, lånt av Loe Elementmontasje

Eksempelbilde, lånt av Element og spesialtransport AS