Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

1 februar

Gjenbruk av masser

avatar

Skanska

E-post

Kraftige hjullastere gaper over haugene med sprengstein, tar et kraftig jafs og spytter dem ned i knusemaskinene som sluker rått. I løpet av sekunder fordøyes haugene og gulpes ut som fin singel, grus og pukk.

– Målet har vært at all sprengstein fra anlegget skal gjenvinnes og resirkuleres her på anlegget, forteller Rune Taralhagen, prosjektleder hos Martinsen & Duvholt (M&D) som er grunnentreprenør på prosjektet. Hittil har prosjektet vært bortimot selvforsynt med masser til veier og plasser. Prosjektets mål da vi startet opp var å gjenvinne 100% av massene inne på området, vi ligger nå an til å havne på omtrent 98% når vi avslutter prosjektet. Grunnen til avviket fra 100 % er at det er noe forurenset masse som er kjørt til deponi godkjent for dette.

– For å få masseregnskapet til å gå opp, har vi også kjørt noe masse inn til Taraldrud. Den steinen som er tilført utenfra ligger i en radius på 5-15 kilometer, så du kan si det er snakk om kortreiste masser og på denne måten spares miljøet for store menger med forurensende transport og store transportkostnader, sier Mats Martinsen, HMS og KS-leder i M&D.

Gjenvinningsstasjonen for masser på prosjektet er satt opp etter samme modell som for andre større utbyggingsprosjekter i Norge. Skanska har brukt samme metode under bl.a. boligbyggingen på Fornebu, Dronning Eufemias gate i Oslo og Høvik stasjon i Bærum, og har på denne måten spart CO2 fotavtrykket til prosjektene i vesentlig grad. Knusevirksomheten på Taraldrud vil avsluttes i løpet av mars måned.

Sprengstein knuses og siktes til finere fraksjoner for gjenbruk på byggeplassen. Bildet er tatt like etter oppstart i oktober 2018.

Knuseverket kan ses til venstre i bildet. Dette er tatt i midten av januar 2019