Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

18 januar

Informasjon om byggearbeidene frem til påske

avatar

Skanska

E-post

Her kommer informasjon om hovedarbeidene som vil foregå på Taraldrud frem til påske.

Grunnarbeidene som har pågått for fullt siden oppstart vil nærme seg en avslutning i kommende periode. Sprengningsarbeider og knusevirksomheten avsluttes etter planen i løpet av hhv. februar og mars. Arbeider med VA pågår gjennom hele perioden, og pussing av voller med fyllmasser vil starte opp.

Når det gjelder betongarbeidene som startet opp i august, fortsetter disse for fullt i hele perioden. Kjeller- og første etasje i flere av byggene er allerede reist og støpt, og innredningsarbeider vil starte opp i løpet av de nærmeste ukene. Denne uken ble det montert enda en tårnkran på byggeplassen.

I perioden frem til påske blir prosjektet en enormt stor logistikk-kabal med tanke på bestillinger, inntransport, mellomlagring, innheising, montasje, og selvfølgelig rydding og vekktransport av utstyr som det ikke er behov for lenger. Det er for tiden cirka 30 funksjonærer og 100 arbeidere på byggeplassen daglig, og snart vil antallet bli bortimot doblet.

Anleggsaktivitet og byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt. Her er informasjon om arbeidstiden.

Er det noe du lurer på i forbindelse med de kommende arbeidene, er det bare å ta kontakt via e-post adressen på denne bloggen.

Sentralområdet uke 3