Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

4 januar

Behov for midlertidig stans av trafikk i rundkjøring

avatar

Skanska

E-post

Sprengningsarbeidene for den nye adkomstveien til senteret startet opp i desember i fjor, og vil pågå ut januar måned. Fra og med uke 2 foregår arbeidene i en avstand fra Taraldrudkrysset som gjør at trafikken i rundkjøringen stanses i korte perioder når salver skal skytes. Det settes opp informasjonsskilt i området, og vaktposter vil stanse trafikk ca. 50 m fra rundkjøringen i alle retninger. Det vil etterstrebes å gjøre arbeidene utenom rushtider. Vi ber om forståelse og tålmodighet for nødvendig stans i kortere perioder.

Pågående sprengningsarbeider for adkomstveien. Fra neste uke foregår sprengningsarbeidene nærmere Tarldrudkrysset i syd.