Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

21 desember

God jul!

avatar

Skanska

E-post

Siste innlegget i år er en liten status og hilsen fra Skanska’s anleggsleder Espen Rudshaug.

Hvordan har høsten vært?
-Denne høsten har vært veldig bra på Taraldrud. Prosjektet går fremover med god progresjon og uten noen alvorlige hendelser eller ulykker. Etter noe usikkerhet fra naboer om støy i anleggsfasen i oppstarten har høsten gått uten noen klager. Det tar vi som et tegn på at vi har tilpasset oss naboenes forventninger slik at vi ikke påfører omgivelsene unødige plager. Vi er også særlig påpasselige med å unngå unødvendige miljøbelastninger. Miljøoppfølgingsprogrammet foretar bl.a. regelmessige vannmålinger i Sniptjernvassdraget, og disse bekrefter at vi ikke har hatt utslipp til vann. I Skanska er en av våre verdier «Vi bygger for et bedre samfunn». Det er derfor flott å se konturene av senteret ta form, og vite at vi er med på å bygge et topp moderne senter som gir gode rammer for beredskapen i Norge.

Hva skjer på Taraldrud i jula?
– Nå senker julefreden seg over prosjektet også og Skanska avslutter alle støyende arbeider ut året.Vi har lagt merke til at det allerede er kjørt skiløyper med scooter i turveien forbi anlegget, så vi antar at det er mange som vil benytte disse i romjula.

Har du en julehilsen til våre lesere?
-På prosjektet har vi i innspurten før jul hatt stor oppmerksomhet på at stress fort kan føre til uønskede hendelser og ulykker. Dette har vi snakket om i HMS-kvarter og andre fora. Det er viktig at alle er oppmerksomme på dette, og unngår å gjøre noe forhastet som resulterer i at noe uønsket skjer. Vi nærmer oss nå 22. desember, det forsikringsselskapene kaller «den store bulkedagen», og jeg oppfordrer alle til å ha et ekstra fokus med seg før man lar julefreden senke seg. Ellers ser vi frem til et spennende 2019, som vil innebære høy aktivitet og med oppstart av mange nye fag. Og til slutt: Riktig god jul!