Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

7 desember

Status uke 49

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble en ny milepæl i prosjektet oppnådd. Helt siden den tidlige fasen hvor prosjektet foregikk på tegnebrettet, har 6. desember utmerket seg som en viktig milepælsdato: Denne datoen skulle kjelleren i hovedbygget være kommet så langt at det var klart for montasje av det første dekkeelementet for gulvet i 1. etg. Og nøyaktig som planlagt ble første gulvelement heist inn i går, og arbeidet med ny etasje i bygget kan komme i gang. Det er mange som har stått på hardt for å nå denne milepælen, og det ble markert i går med nydelig marsipankake fra en lokal baker.

For øvrig har sprengningsarbeid for adkomstveien i sydenden av anlegget startet opp denne uken. Ved skyting av salver i dette området, vil det være vaktposter som stanser trafikk på kjøre- og turveien som går forbi området. Det vil kunne bli stans i 5-10 minutter i forbindelse med dette. Sprengningsarbeidene her vil pågå frem til midten av januar, med en pause i uke 52.

Det første dekkeelementet for gulvet i 1. etg. lander snart

 

Feiring av milepæl oppnådd