Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

23 november

Informasjon om arbeider med adkomstveien

avatar

Skanska

E-post

Arbeidene med adkomstveien til beredskapssenteret er startet opp, og her kommer informasjon om videre fremdrift. Veien skal legges i en trasé rett nord for Taraldrudkrysset, delvis i og delvis parallelt med den midlertidige anleggsveien, se illustrasjon under. Vi er nå ferdig med rivearbeider og fjellrensk, og området er klargjort for oppstart av videre arbeider, det vil si masseflytting, fjellsprengning og deretter veibygging. Turgåere vil få nærmere informasjon om sikkerhetstiltak knyttet til sprengningsarbeidet via skilt og vaktposter i området. Når sprengningsarbeidet er avsluttet, overtar gravemaskinene og grunnarbeiderne for bygging av kjøreveien.

Adkomstveien bygges i området rett nord for traileren som er synlig midt i bildet

Illustrasjonen viser fremtidig trasé for adkomstvei og turvei. Arbeidene med adkomstveien er nettopp startet.