Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

14 november

Krigsminnesmerket på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

I dag ble minnesteinen som har stått på Taraldrud gård, til minne og ettertanke om innsatsen fra lokale motstandskjempere under krigen, flyttet fra Taraldrud hvor den har stått i 15 år. Tidligere grunneier Einar Holum og lokalhistoriker Egil Bakke tok steinen forsiktig ned, med hjelp av noen av våre fagarbeidere. Bakke kunne opplyse oss om at minnesteinen nå lagres i noen måneder, før den etter lokalhistorikeres ønske, settes opp igjen på Jan Baalsruds plass på Kolbotn våren 2019. I samtalen med Bakke, ble det også reflektert rundt den røde tråden i historisk linje fra motstandsarbeidet koordinert på Taraldrud og beredskapssenteret som nå bygges rundt tuftene av dette. Det var med respekt og ydmykhet vi bisto Bakke og Holum i dag, og synes det er en veldig spennende lokalhistorie vi får førstehånds informasjon om.  Lykke til videre med prosjektet og arbeidet med gjenreising av Minnesteinen.

«Sluppet fra fly. Skjult i skog. Reddet fra rassia. Båret på rygg. Lagret og klargjort her. Mobilisert til sikring av frigjøring og freden» står det på plaketten på minnesteinen.