Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

2 november

Status uke 44

avatar

Skanska

E-post

Det har vært stor fremdrift på byggeprosjektet i oktober. Betongarbeidene for hovedbygget er godt i gang, og gulv på grunn og kjellervegger begynner å ta form, se bilde under. Midt i måneden passerte vi datoen for når det er ett år til råbygget for hovedbygget skal stå ferdig. I adkomstområdet er det også støpt bunnplate for adkomstbygget, og forberedelser for bygging av adkomstveien er i gang, blant annet er turveien flyttet og rivearbeider startet opp. På treningsområdet, er det i løpet av den siste perioden satt opp et lite brakkekontor, så vi er rigget for å kunne starte arbeidene med byggene som skal stå her.

Ellers startet knuse- og sikteverket opp i oktober. På bildet under kan disse maskinene skimtes i bakgrunnen av hovedbygget. Maskinene tygger seg gjennom steinmassene etter sprengningsarbeidene, og de finknuste massene gjenbrukes internt på anlegget i veier og fyllinger. Gjenbruk og kortreist er i høyeste grad et tema i bygg og anlegg også.

Den første snøen kom på Taraldrud den siste uken i oktober, og våre fagarbeidere har tatt vinterklærne frem – godt rustet for den kalde årstiden. Vi sender en ekstra honnør til de som får jobben gjort uansett vær og føreforhold.