Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

26 oktober

Anleggsarbeid i Fløisbonnveien

avatar

Skanska

E-post

Oppegård kommune er i gang med bygging av reservevannsledning til kommunen. Dette innebærer 3,6 km med ny vannledning fra Åsland i Oslo kommune. Traséen vil delvis følge lysløypetraséen over Grønlia, og føres til Sofiemyr langs Fløisbonnveien (se illustrasjon under).
Arbeidene i Fløisbonnveien vil starte opp i uke 44, og innebærer et grensesnitt mot PNB-prosjektet. Det har derfor vært koordineringsmøter mellom  de to prosjektene, hvor bl.a. omlegging av traséen for turveien har vært et tema. Når anleggsarbeidene gjennomføres i Fløisbonnveien, vil turveien legges i traséen for skiløypa, sør for Fløisbonnveien. Dette vil kunne medføre dårlig fremkommelighet og ulemper bl.a. for barnevogner og ikke-terrenggående sykler.

Her kan dere lese mer om Oppegård kommune’s reservevannsprosjekt og ulemper med tanke på fremkommelighet i deler av turløypenettet. Prosjektleder på beredskapssenteret og prosjektleder for reservevannsprosjektet er begge i Skanska, så eventuelle henvendelser eller spørsmål om anleggsarbeidet for reservevannsledningen, kan sendes inn via denne bloggen. Andre spørsmål om reservevannsprosjektet, sendes til Oppegård kommune via postmottaket.