Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

19 oktober

Oppmerksomhet i fagtidsskrifter

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har vi fått litt oppmerksomhet i fagtidsskrifter (se linker under). I forbindelse med arbeidene for ny utrykningsvei, ble det avdekket  udetonert sprengstoff (forsager) i et gammelt borhull fra tidligere utbygging av E6. Arbeidet ble stanset, og prosjektet anmodet om kartlegging av eventuelle flere forsagere før fortsettelse av arbeidet.

Funn av dynamittpølse med tenner

I løpet av 24 timer hadde Politiets bombegruppe og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sammen med Forsvarets hundeskole hjulpet oss med vurderinger og kartlegging av området hvor det tidligere hadde vært utført sprengningsarbeid. Hundene gjorde noen få markeringer, som var eget sprengstoff vi hadde kontroll på, og ingen flere forsagere ble funnet. Prosjektet har rutinemessig varslet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Statens Vegvesen om funnet. Vi takker Politiet og FFI for rask og god respons.

https://www.at.no/artikler/gravde-dynamitt-tilkalte-firbeinte-eksperter/448830

https://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/Sider/Redder-liv-med-luktesansen.aspx

Forsvarets hunder leter etter sprengstoffrester