Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

28 september

Status uke 39

avatar

Skanska

E-post

Denne uken har prosjektet startet opp arbeider i 2 nye områder; adkomstveien i syd og utrykningsveien i nord.

I området der adkomstveien skal etableres, har vi denne uken satt opp gjerder rundt området hvor to bygg skal rives. Vår riveentreprenør starter rivearbeidene etter at turveien er omlagt medio oktober. Grunnen til at det kan se ut som at rivearbeidene delvis er i gang, er at brukbare materialer er demontert for gjenbruk. Etter at dette ble gjort, har nødetat fått tilgang til bygningene for å trene, og det er godt synlig at enkelte dører og vinduer har fått hard medfart i forbindelse med dette. Skanska kommer tilbake med ny informasjon om omlegging av turveien før rivearbeidene starter.

Når det gjelder utrykningsveien nordover, har det pågått arbeider med fjellrensk de siste par ukene. Denne uken startet arbeid med bergsprengning for veitraséen. Grunnet nærhet til både høyspent og trafikkert vei, utføres sprengningsarbeidene med svært små salver, under overvåkning av sikkerhetsinspektør fra netteier. Alle salvene filmes, og det er montert rystelsesmålere på fundament  til nærmeste strømmast for kontinuerlig overvåkning. Sprengningsarbeidene for nordgående utrykningsvei vil etter planen pågå i ca. 2 måneder fremover.

For øvrig er fremdriften på sentralområdet og treningsområdet i henhold til fremdriftsplan; gulv og vegger i kjeller av hovedbygget, og voller og fundamenter for treningsbaner begynner nå å ta form.

Boring og sprengning for utrykningsvei

Voll mot øst

Voll mot vest