Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

7 september

Turveien forbi anleggsområdet

avatar

Skanska

E-post

Om en måneds tid starter arbeidene med å ferdigstille adkomstveien til senteret fra Taraldrudkrysset. Før den nye friluftsbrua står ferdig neste høst, vil det være behov for endre litt på traséen for turveien som krysser adkomstområdet til anlegget.  For å finne den beste traséen for turveien gikk Skanska, grunnentreprenør og representanter fra Ski- og Oppegård kommuner og Skiforeningen tidligere denne uken en befaring i området, og en alternativ trasé ble utpekt.

Kort fortalt vil turveien bli lagt på sydsiden av Taraldrudhytta, i en oppgruset trasé. Fordelen med denne omleggingen er at det blir en mer oversiktlig turveikryssing, mennesker og maskiner holdes på god avstand, samt at skigåere vil oppleve en bedre løsning enn forrige sesongs omlegging ved at ski ikke må bæres lenger enn selve veikryssingen. Nærmere informasjon om detaljene i omleggingen presenteres som oppslag i lokalaviser, kommunenes nettsider, blogg og som skilt i løypenettet når omleggingen nærmer seg.

Rådslagning med representanter fra kommunene og Skiforeningen

 

Vurdering av trasé for omlegging av turvei og skiløype