Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

22 august

Grunnsteinsnedleggelse

avatar

Skanska

E-post

I går var det grunnsteinsnedleggelse for Beredskapssenteret, og en viktig milepæl på prosjektet ble høytidelig markert.

Rundt 200 personer var til stede på arrangementet, og fikk høre taler fra både statsminister og ledelse i politiet og prosjektet.
Justis- og beredskapsminister, ordførerne i Ski og Oppegård, samt Byråd for byutvikling i Oslo kommune var også på plass.

Etter en omvisning på anleggsområdet, på poster hvor lederne av beredskapsenhetene informerte om treningsfasiliteter og hovedkvarter,
var det statsministeren som fikk æren av å legge ned grunnsteinen.

Her er noen av våre bilder fra seremonien. Nå ser prosjektteamet frem til å fortsette arbeidet frem mot åpningen av Politiets nasjonale beredskapssenter i 2020.

Det var stor medieinteresse i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen

Bjørn, Skanskas betongbas, overrekker mørtel og spade til Erna for innstøping av grunnsteinen

Heldige med været!