Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

10 august

Informasjon om anleggsarbeider høsten 2018

avatar

Skanska

E-post

Prosjektets første fase, hogst, rigg, grunnarbeid VA, har pågått siden oppstart i mars og gjennom sommeren, og er utført helt etter planen. Byggeprosjektet går høsten 2018 inn i en ny fase, hvor fundamentering av byggene og betongarbeider for hovedbygget starter opp.

Fundamenteringsarbeidene vil bl.a. være boring og setting av stålkjerne- eller KC-peler, det er altså ikke lagt opp til verken spunting eller ramming av peler. Sprengningsarbeidene fortsetter frem til jul, hovedsakelig i den nordre delen av anlegget.

Prosjektet har underskudd på steinmasser og i løpet av våren er det kjørt inn stein som skal brukes i fyllinger for veier og plasser. I september vil det etableres et lokalt knuseverk for å få de rette fraksjonene på steinmassene til fyllingene. Knusearbeidene vil pågå 3-4 måneder. Arbeidstiden for knuseverket begrenses til kun å foregå innenfor varslet tidsrom for de mest støyende arbeider. Her er informasjon om arbeidstiden.

Vi vil benytte anledningen til å takke grunnentreprenøren for vel gjennomført arbeid i første fase. Dyktige arbeidsledere og maskinkjørere har gjort en grundig jobb! Nå går vi en travel høst i møte, og Skanska ser i neste fase av prosjektet frem til å vise hva vi kan få til av godt betonghåndverk.

For spørsmål eller andre henvendelser til prosjektet, bruk gjerne følgende e-post: Post.beredskapssenteret@skanska.no.

Kran 3 ble montert i uke 32. Nå er vi rigget for effektiv betongproduksjon i neste fase.