Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

22 juni

Informasjon om arbeid i sommer

avatar

Skanska

E-post

For å klargjøre for arbeidene som starter opp etter ferien, kommer Skanska’s underentreprenør Marthinsen & Duvholt til å utføre grunnarbeider på Taraldrud i sommer.

Arbeidene som vil pågå gjennom sommeren er massetransport og utlegging av masser i fyllinger for bl.a. støyvoller og tilkomstveier. Det blir også utført arbeider på helikopterlandingsplassen, med utlegging og komprimering av masser.

Sprengningsarbeidene pågår frem t.o.m. uke 27, så blir det en pause i sprengningsarbeidene i ukene 28, 29 og 30. I uke 28-30 innskrenkes også de arbeidene som støyer mest (pigging) til å pågå mellom kl. 09-19.

Midt i bildet er helikopterlandingsplassen, såkalt FATO (Final Approach and Takeoff). Her pågår det arbeider med utlegging av masser og komprimering.

Vi minner om at det er opprettet egen SMS-varsling for naboene ved sprengningsarbeid. Ved å registrere mobilnummeret ditt på www.nabovarsling.no, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Tjenesten er gratis. Du kan melde deg av tjenesten ved å gå inn på samme nettsted.