Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

10 april

Arbeidstid i anleggsfasen

avatar

Skanska

E-post

Det har kommet en henvendelse fra en av leserne til bloggen, med spørsmål om hvor sent det hver kveld skal foregå anleggsarbeid på senteret. Skanska vil her redegjøre for planlagt arbeidstid.

I anleggsfasen planlegges hovedtyngden av våre arbeider mandag – fredag 07-20, og lørdag 07-18. Med hovedtyngden av arbeider menes grunnarbeider og betongarbeider som vil kunne medføre anleggsstøy til omgivelsene (f.eks. graving, boring, massetransport og forskalingsarbeid). Sprengningsarbeidene (bl.a. skyting av salver og pigging) foregår 07-19.

Skanska er opptatt av å opprettholde et godt naboforhold i anleggsperioden, og vil tilrettelegge slik at de støyende aktivitetene er innenfor reguleringsbestemmelsenes krav til anleggsstøy og samtidig til minst mulig sjenanse. Det er i utgangspunktet anledning til å ha døgnkontinuerlig drift innenfor reguleringsbestemmelsene, men det er ikke lagt opp til dette.

I tillegg til tidsrommet for hovedtyngden av aktiviteter beskrevet over, vil det unntaksvis kunne forekomme aktivitet på anleggsområdet fra kl 06 og før kl 22, men dette vil være aktiviteter som ikke støyer til omgivelsene (f.eks. betongstøp, rydding, tilrigging).

Tabellen under gir en oversikt over planlagt arbeidstid for anleggsfasen.

Skanska utfører bemannede målinger med håndholdt utstyr for verifikasjon av at anleggsstøy er innenfor kravene. Målinger av aktiviteter i uke 14 og 15 bekrefter dette.

Dersom naboer likevel skulle oppleve sjenerende støy fra anleggsområdet, vil vi gjerne høre om det, slik at vi kan vurdere om det er ytterligere tilrettelegging som er mulig å gjøre. Henvendelsene kan sendes oss via e-post kontoen i denne bloggen.