Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

23 mars

Oppstart sprengningsarbeid uke 14

avatar

Skanska

E-post

Som beskrevet i gjennomføring av anleggsvirksomheten her på bloggen, er sprengningsarbeid blant arbeidene som gjennomføres i første hovedfase, og er planlagt med oppstart i uke 14, dvs. uken etter påske.

Sprengningsarbeidene foregår inne på tomten, og i denne fasen i avstand 4-500 meter til nærmeste turveier langs Fløisbonnveien og Snipeåsen, og 7-800 meter til nærmeste bebyggelse. Arbeidstiden for sprengningsarbeidene er beskrevet her. Sprenging varsles med sirene (korte støt før salven og ett langt støt etterpå).

Ønsker du å bli varslet per SMS i forkant av sprengning? Gå inn på vårt prosjekt under denne linken, og velg «Abonnér på varsling»: http://www.nabovarsling.no/