Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

20 februar

Informasjon om oppstart byggearbeider og midlertidig anleggstrafikk

avatar

Administrator

E-post

Justisdepartementet ved totalentreprenør Skanska starter nå med byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter. Målet er at naboer og friluftslivet belastes minst mulig. I første fase vil det bli etablert ny adkomstvei fra rundkjøringen i Taraldrudkrysset til beredskapssenteret (mørk blå linje i illustrasjonen under).

For å etablere denne adkomstveien, vil anleggstrafikken i perioden fra 1. mars kjøre inn til byggeplassen via Fløisbonnveien i 2-3 uker. Trafikken vil i denne perioden gå via Sam Eydes vei og videre inn Fløisbonnveien. Det etableres nødvendig skilting og arbeidsvarsling. Det kan dessverre forventes noen skader på Fløisbonnveien ved Taraldrud. Disse vil bli rettet opp så fort ny avkjørsel er etablert.

Den nye adkomstveien fra Taraldrudkrysset vil berøre dagens trasé for skiløypa i et avgrenset område, ca 200 m mellom Snipetjernsbekken og E6.  I samråd med kommunene  Ski og Oppegård, samt Skiforeningen, er skiløypa derfor lagt i en alternativ løypetrasé forbi Taraldrudhytta (rød linje i illustrasjonen). Den nye midlertidige traséen vil bli skiltet. Vi beklager ulemper dette vil medføre.

Ny permanent ski-/friluftstrasé med broer over adkomstveien og E6 (lys blå linje) vil stå ferdig senest til vinteren 2019/20.