Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

3 august

Testing av skyting og eksplosiver

avatar

Skanska

E-post

Tirsdag-torsdag 4-6. august kan det bli utført testing av skyting og eksplosiver ved beredskapssenteret. Om testene gjennomføres og tidspunktene på disse avhenger av værforholdene.

26 juni

Sommerhilsen og informasjon om støy

avatar

Skanska

E-post

PNB-prosjektet er inne på oppløpssiden, og her ser dere hvordan senteret tar seg ut i sola på Taraldrud. Vi skal bruke tiden godt i sommermånedene, det vil si at det utføres arbeider på senteret i juli og august. Ferdigbefaringer, integrerte tester og brukeropplæring følger nå en streng timeplan slik vi er klare til overlevering 01.09.

 

NB! Støymålinger fra skyting, eksplosiver og sjokkgranater

Som vi har meldt om tidligere pågår det nå måling av støy fra skyting, eksplosiver og sjokkgranater. Dette gjøres for å verifisere i hvilken grad anlegget innfrir reguleringsplanens krav til støy. Rapporten forventes ferdigstilt og fremlagt i oktober.

Testingen gjøres på dager med ugunstige værforhold for støy (dvs. når støyen høres best). Første dag (26.5) testet man skytestøy retning sørover. Dag to (25.6) testet man støy fra eksplosiver og sjokkgranater (også retning sørover), og grensene ble her utfordret. Derfor ble det også høye lydnivåer. Tidspunktet for de resterende testene (2-3 dager til) avhenger av været framover, og vil bli forhåndsvarslet her på bloggen.

29 mai

Tunstøp

avatar

Skanska

E-post

I sommersola på PNB er det fortsatt full drift, og prosjektet går absolutt mot slutten. Innvendig ferdigstiller de tekniske fagene utstyr og systemer, mens gjengen utendørs har funnet frem sommerantrekket. Det asfalteres, plantes og støpes.

Bilde nedenfor viser støp av tunet mellom bygningene som ble gjort torsdag formiddag.

Det har også tidligere denne uka blitt utført prøveskyting ved bereskapssenteret for testing av anlegget.

Ønsker alle våre lesere en god pinsehelg!

20 mai

Oppdatering uke 21

avatar

Skanska

E-post

Det nærmer seg nytt dialogmøte med nabokommunene, neste møte er 9. juni. Som tidligere opplyst på denne bloggen, publiseres agenda og referater fra møtene her: https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/motereferater/

Denne uken er det tatt nye dronebilder, og asfaltarbeidene som har pågått for fullt den siste perioden er godt synlig. Her er beredskapssenteret i vårskrud.

Adkomstområdet med den nye turveibroen i forgrunnen og helikopterlandingsplassen i bakgrunnen

Nyasfaltert Oslo Helikopterplass Taraldrud

Treningsområdet med innendørs skytebane, skytehus og klatretårn i forgrunnen. SIBO-landsby (Strid I Bebygd Område) og utendørs skytebaner i bakgrunnen

Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Ønsker alle våre lesere en fin Kristi himmelfartsdag.

4 mai

Intervju med ansvarlig arkitekt

avatar

Skanska

E-post

I anledning 1. mai og arbeidernes dag sist uke, ønsker Skanska å sette fokus på det gode håndverksarbeidet som er utført på prosjektet. Skanska har intervjuet ansvarlig arkitekt for hovedbygget i arkitektfirmaet Nordic, angående dette temaet.

Vi ser at det er mange ting i utførelsen ved PNB som er designet og dimensjonert for å tåle en «trøkk» med tanke på at beredskapsressursene skal hardtrene her, blant annet er svømmebassenget i stål og byggene på treningsområdet robuste i rå betong. Vi legger også merke til at det er noen detaljer som er krevende i utførelsen og krever dyktig håndverk og år med erfaring for å få til. Vi lurer nå på hvordan arkitektene vurderer det endelige resultatet opp imot det dere har tegnet og beskrevet?

-Det var ikke selvsagt at vi skulle få til et så flott resultat, som vi nå har fått. Bestillingen fra Justisdepartementet, var et funksjonelt anlegg, som skulle huse en viktig politienhet med krav langt utover det normale. Politiets krav til anlegget, var at det skulle være funksjonelt og virkelig tåle en trøkk: her skal det skytes, sprenges og trenes på entring. Samtidig fungerer dette anlegget som et andre hjem for disse spesialtrente politifolkene. Her skal det være mulighet for hvile mellom vakter, her skal de sette seg ned etter å ha opplevet utenkelige ting i tjenesten, her skal de med stolthet vise frem anlegget til andre enheter det samarbeides med og her skal de kunne ta imot en statsminister på besøk. Da kreves en annen tilnærming til design og formingen av omgivelsene. Politiets nasjonale beredskapssenter skal huse alle disse funksjonene. Disse byggene skal tåle mye gjennom mange år, og gi riktige rammer for en stolt bruker.

At prosjektet fikk med seg solide firmaer med lang erfaring til å utføre betongarbeidene og å mure fasadene, har prosjektet vunnet mye på. Vi hadde i en tidlig fase et håp om å lage et teglbygg som hadde noe mer ved seg enn alle andre bygg. Når du ser på mange gamle bygg i tegl, så skjønner man med en gang at det ligger mye kunnskap og nøyaktighet bak muringen. Vi hadde en ambisjon om å utfordre entreprenøren, og tegnet derfor inn noen tilleggselementer både i betong og tegl. Vi hadde blinket oss ut noen deler av byggene, som skulle ha «det lille ekstra». Noen detaljer som viser at det er lagt inn litt flere timer, krever mer kunnskap og dedikert glede over arbeidet som skal gjennomføres. Dersom vi kunne ta med oss slike designelementer inn i områder som er litt viktigere enn andre, som vi er sikre på at blir sett, kan dette løfte inntrykket av et helt anlegg, som først og fremst er tenkt som robust og tøft.

Vi synes firmaene som har vært med på å bygge dette anlegget, har gjort oppgaven på en svært god måte. Det er veldig gøy for oss å lære om erfaringer fra dem som kan materialene og praktisk bygging. Da får vi til så mye mer.

Det er som nevnt noen detaljer i betong, mur og stål utmerker seg, kan du si noe mer om hva som var tanken bak disse arkitektoniske detaljene og håndverket som er utført?

– Betongveggen i foajeen har vært viktig, og vi er svært godt fornøyde med overflate og finish på betongen her. Vi har jobbet i tett samarbeid med utførende i Skanska her i forhold til finish, utforming på staghull og linjeføringer i forskalingen. 

Vi har også vært opptatt av å få til en fasade som er tilpasset omgivelsene. Det var viktig for oss å finne en tegl som både hadde et naturlig fargespill og variert form i hver enkelt teglstein. Dette gjør at fasaden får et naturlig og livaktig preg. Utførende for teglarbeidet har gjort en utmerket jobb med svært presis muring, og gjennomtenkte bevegelsesfuger i forbandt, og relieff i fasadelivet. Flettverksmuren ved inngangspartiet og mot tun har vært teknisk krevende både å få konstruert og utført, men vi er svært godt fornøyd med det endelige resultatet. Sammen med glassfasadene danner murverket en dobbelfasade som gir et flott lysspill på innvendige veggkledninger, og om kvelden skinner lyset vakkert ut gjennom flettverket. 

Inne i foajeen har vi jobbet med kombinasjoner av rå betong, perforerte sorte stålrekkverk i grove dimensjoner mot forfinede microperforerte trepaneler på vegger og i himling. Alt er utført med høy presisjon, og vi opplever at den enkelte utførende har håndverksmessig stolthet i arbeidet som gjøres. 

Og i anledning arbeidernes dag: Har du en hilsen til arbeiderne som har utført godt håndverk ved PNB?»

Vi vil gjerne takke for den gode og konstruktive dialogen vi har hatt med mange av de utførende underveis i prosjektet. Det er mange som har strukket seg langt for å etterstrebe våre detaljerte ønsker. Vi er imponert over den yrkesstoltheten og det grundige arbeidet som legges ned. Arkitekter er jo viden kjent for å være litt krevende, og det er jo litt viktig at vi opprettholder vårt gode rykte ved å problematisere litt. Vi i Nordic skal fremdeles fortsette å utfordre veletablerte løsninger, – og det er først i godt samarbeid med dere utførende vi finner de fineste løsningene. 

Blogg-teamet takker ansvarlig arkitekt for å stille til intervju med oss, og i anledning arbeidernes dag sette fokus på det gode håndverket som er utført ved  PNB.

Fasade. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad

Detalj i fasade. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad

 

Håndverksmessig godt utført arbeid. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad

Håndverksmessig godt utført arbeid. Foto: Nordic – Office of Architecture v/Knut Ramstad

24 april

Statsministeren besøkte PNB

avatar

Skanska

E-post

Tidligere denne uka besøkte statsminister Erna Solberg og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim beredskapssenteret. Solberg og Asheim kom til PNB-prosjektet for å snakke med to av fagarbeiderne i Skanska, Simen Gabrielsen og Christopher Hjoberg om videreutdanning for fagarbeidere i byggenæringen. Både Simen og Christopher deltar i «Den digitale fagarbeider», som er en del av Bransjeprogrammet for Industri og Byggenæringen.

I strålende solskinn ble Solberg og Asheim ønsket velkommen til PNB av Simen, Christopher og vår konsernsjef Ståle Rød.

Bransjeprogrammet «Den digitale fagarbeider» er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere på Fagskolen. Målet er å etablere attraktive, korte og spissede utdanninger for å sikre konkurransekraft i et krevende og digitalt arbeidsliv. Endringer i arbeidslivet gjør at bedrifter og medarbeidere trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Stadig flere av arbeidsoppgavene som skal løses på byggeplassen i dag, skjer på andre måter enn det man lærte på skolen.

‒ Hvis vi skal henge med på utviklingen i bransjen, er vi helt nødt til å lære mer om disse verktøyene. Da jeg tok fagbrevet i 2012 var virkeligheten en annen. Og det er fantastiske verktøy vi bruker i dag. Med VR og 3D kan vi se ting på helt ny måte, forteller Christopher som syns det er veldig viktig med den kompetanseutviklingen som har selv får av videreutdanningen.

Og Simen er enig:

‒ Det er gøy, men også uvant å sitte på skolebenken igjen. Det er 16 år siden sist jeg skulle gjøre lekser. Men det hører med. Og vi lærer mye som vi har veldig stor bruk for på jobb.

Også Statsministeren var full av lovord om satsingen på etterutdanning i byggebransjen:
‒ Bygg- og anleggsbransjen i Norge har en god kompetanse i bunn med fagbrevene og utdanningen. Men det er mange i næringen som har et fagbrev fra en litt lengre tid tilbake, og da trenger du påfyll. Når det skjer så mye og så raskt på teknologiutvikling som det vi ser nå, er det kanskje ikke så mange årene vi må tilbake før man trenger å oppdatere kompetansen sin. Vi må bort fra tankegangen om at utdanning er noe du gjør frem til du er 25 år. Utdanning foregår hele tiden gjennom hele arbeidslivet.

Fortsatt strenge koronatiltak på PNB. Vi holder avstand til hverandre

17 april

Våroppdatering

avatar

Skanska

E-post

Arbeidene på beredskapssenteret er i gang igjen etter noen dager påskeferie. Produksjon og fremdrift går fortsatt bra til tross for koronasituasjonen som gir oss enkelte utfordringer. Det er ikke registrert smittede på prosjektet, og de strenge smitteverntiltakene vi har innført opprettholdes.
I ukene som kommer fortsetter vi med ferdigstilling og testing innvendig, mens utendørs begynner asfaltarbeidene på igjen etter vinteren. Den siste tiden har vi også begynt å rigge ned deler av spise- og skiftebrakkene da behovet ikke lenger er like stort.

Vi legger ved noen nye dronebilder tatt sist uke. Utenfor anlegget kan en legge merke til den nyetablerte uttrykningsveien som krysser E6 og går forbi vegvesenet sin kontrollstasjon.

Ønsker alle våre lesere en god helg!

30 mars

Status fra PNB – smittevern på byggeplass

avatar

Skanska

E-post

Vi er mektig stolt og imponert over den innsats og lagmoral som oppleves på byggeplassen vår i forbindelse med koronakrisen. Stemningen er preget av samhold og solidaritet, med kommentarer som «jeg bidrar med det jeg kan» og «denne gangen er det jeg som kan jobbe».

Dette blir lagt merke til, og vi hadde forrige uke besøk ute på PNB av Skanskas ledelse ved blant andre konserndirektør Steinar Myhre og HR direktør Linda Kayser. De var svært fornøyd med iverksatte tiltak og forebyggende beredskap mot smitte, og var rosende til alle som stiller opp og bidrar på jobb i en vanskelig tid. De tar med seg opplevelsene fra PNB som eksempel til etterfølgelse, og har laget en kortfilm om smittevernarbeidet på vår byggeplass. Du kan se filmen ved å følge denne lenken.

Vi evner å opprettholde driften i et meget viktig prosjekt for Skanska og for Norge  – et nasjonalt beredskapssenter. Og vi gjør det naturligvis uten å gå på akkord med sikkerhet og smittevern, kvalitet, nøkkelfunksjoner og ledelse.

Vi skal hele tiden ivareta smittevern og tilrettelegge for sikker produksjon, og akseptere at effektiviteten går noe ned. Kriterier for dette vurderer vi hver dag i prosjektets arbeidsgruppe for å håndtere prosjektspesifikke utfordringer knyttet til koronakrisen. Og, vår hovedstrategi ligger fast og uendret; dvs. vi evner å opprettholde en forsvarlig og sikker drift på prosjektet.

Vi ser at flere av våre samarbeidspartnere naturligvis også har utfordringer med bemanning og leveranser som følge av situasjonen rundt oss. Vi opplever imidlertid at alle viser vilje og strekker seg langt for å løse de utfordringer som oppstår. Det er viktig og nødvendig. Vi er helt avhengige av hverandre for at vi fremover skal klare og opprettholde driften, og kunne gjennomføre prosjektet uten unødige forsinkelser. Skanska bistår samarbeidspartnere så langt som mulig for at vi sammen skal klare dette.

Avslutningsvis tar vi med et eksempel på at vi også evner å levere på kvalitet; dvs fremragende kvalitet: Bassengområdet er allerede testet, og vi oppnådde et svært godt resultat. Byggherrens uavhengige kontrollør skriver i denne forbindelse: «Gratulerer med så godt resultat av tetthetstesting for svømmehallen. Dette bygget skal ha mye lengre levetid enn gjennomsnittlige nordiske svømmehaller. Bra jobba!»

En stor takk til alle som står på – på byggeplass eller hjemmefra! Vi fortsetter å ta vare på hverandre 😊

HMS-kvarter med dagsaktuell informasjon om bl.a. smitteverntiltak gjennomføres, med god avstand til hverandre.

13 mars

Status uke 11

avatar

Skanska

E-post

Som alle andre, er også vi som jobber på prosjektet for beredskapssenteret preget av situasjonen rundt korona-krisen og at det er en ekstraordinær situasjon vi per i dag ikke ser rekkevidden av. Mange av de kontoransatte har ryddet kontoret og er på hjemmekontor. For de som er ute på byggeplassen er det ikke så enkelt – de kan definitivt ikke gjøre jobben hjemmefra.

Arbeidsgivere på prosjektet følger nøye med på retningslinjene som kommer fra myndighetene, og prosjektet har satt ned en egen arbeidsgruppe på tvers av flere virksomheter som fortløpende ser på tiltak som kan sikre at produksjonen planlegges og gjennomføres med alle de nødvendige smitteverntiltakene. Helsen og sikkerheten til de ansatte er det viktigste for oss nå, og arbeidsgruppen vurderer daglig tiltak. Per i dag har vi redusert møtevirksomhet til et minimum, tilrettelagt pauserom, unngår deling av utstyr, holder avstand og følger opp med særskilte hygienetiltak.

Tirsdag denne uken skulle det 10. dialogmøtet med nabokommunene vært gjennomført. I møtet skulle representanter fra Politiet presentere statusinformasjon, men med bakgrunn i føringer fra politietaten og prosjektledelsen om å redusere smittefaren for egne ansatte, ivareta samfunnsberedskapen og politiets rolle i samfunnet, ble møtet kansellert. I møtet skulle bl.a. Politiets kommunikasjonsplan for driftsfasen presenteres. Sammendrag fra dette temaet og andre saker som var forberedt til møtet blir sendt ut til nabokommunene sammen med kvartalsrapporten for miljøoppfølging. Vi benytter anledningen til å legge ut linken til Politiets nettside med informasjon til interessenter her: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/