Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Fremdrift og nabokontakt

6 desember

Vinter i anmarsj

avatar

Skanska

E-post

Vinteren har gjort sitt inntog på Taraldrud, og disse vakre bildene ble tatt i nydelig vintervær torsdag 05.12.

Fasader og tak på de forskjellige bygningene nærmer seg ferdig, og det er i hovedsak innvendig arbeid som gjenstår. Utendørs er vi godt på vei og enkelte av veiene er allerede asfaltert. Denne uka forsvant også den siste av tårnkranene som har vært et synlig landemerke på anleggsdriften på Taraldrud i lengre tid. Det er blitt lagt ned mange arbeidstimer de siste månedene for å holde tritt med den planlagte produksjonen, og vi fortsetter for full maskin ut året.

Vi har også en gledelig nyhet til alle turglade mennesker! Friluftsbroen åpner for alminnelig ferdsel tirsdag 17.12. Det blir en overlevering sammen med Skanska, Oppegård Kommune og Politiets Fellestjenester denne dagen. Friluftsbroen er dermed klar til skisesongen som lovet, så da er det bare å vente på nok snø 🙂

Adkomstområdet med turveibroen i forgrunnen. Broen åpner for alminnelig ferdsel tirsdag 17.12.

Hovedområdet 5. desember 2019

Treningsområdet 5. desember 2019

Taraldrud 5. desember 2019

22 november

Elever som leverer!

avatar

Skanska

E-post

Skanska har flere utplasseringselever fra videregående skole på prosjektet. Emma og Luna går begge det 4-årige skoleløpet Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) og har vært på PNB i snart 1 år. Vi har tatt en prat med dem og Christian Haugen som er ansvarlig for egenproduksjon i regionen, for å høre hva de har å si om yrkespraksis i Skanska.

Hva slags type oppgaver har dere vært med på, Emma og Luna, og hva har vært mest utfordrende?
– Vi har fått være med på mange forskjellige oppgaver innen tømrerfaget, blant annet å sette opp vegger, montasje av stålstendere, feste gips- og finerplater, m.m. Når det gjelder utfordringer, har de vært mange! Ting kan komme i veien, blant annet jernet i betongen. Men vi har lært å finne gode løsninger for ulike problemer etter hvert som de dukker opp. I starten var det utfordringer med å håndtere nytt utstyr og nye og forskjellige materialer fordi vi ikke har vært borti det før. Vi har lært veldig mye med tiden!

Hvordan er det å være utplassert på dette prosjektet?
– Det har vært veldig stas å få være med på et så stort og kjent prosjekt. Det er mye å se på og lære som vi aldri har sett eller prøvd ut før. Det kan bli litt ensformig til tider. På så store byggeplasser vil det av og til være sånn, så vi har tatt det med et smil og tenkt at vi heller kan bli eksperter på de tingene vi gjør. Det er det tøft at vi senere kan si at vi har vært med og jobbe der.

Hvorfor valgte dere denne linja på videregående, og er det noe dere vil anbefale til andre?
– Jeg  valgte linja fordi jeg var lei av å sitte på skolebenken hele dagen, hver dag. Jeg har alltid syntes det har vært gøy å lage ting og gå igjennom en prosess og tilslutt få et bra resultat. Å jobbe med hendene er det beste jeg vet.
– Jeg valgte tekniske og allmenne fag fordi jeg alltid har hatt en interesse innenfor bygg og jeg ønsker i framtiden å være i stand til og bygge meg eget hus. Det er helt klart en linje jeg vil anbefale videre. Man lærer utrolig mye av å jobbe på en byggeplass, blant annet å være løsningsorientert og hardt arbeidende.

Tusen takk for at dere stilte opp til intervju, Emma og Luna! Skanska er veldig glade og stolte over at dere er hos oss. Lykke til videre! Så over til Christian.

Hva er bakgrunnen for at Skanska nå har flere skoleelever på PNB?
– Utplasseringselevene er på Skanska prosjekter for å få erfaring og praktisk opplæring før de eventuelt skriver en lærlingkontrakt med Skanska. De går er skoleløp som heter TAF: Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF), som er et fireårig utdanningstilbud som omfatter Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Produksjon og industriteknikk og deretter lærekontrakt i en lærebedrift. Dette fører fram til fagbrev samtidig som du får spesiell studiekompetanse som kreves for å søke videre til ingeniørutdanning. Skanska har veldig god erfaring med å rekruttere etter dette løpet, hvor vi ser det som en stor fordel å bli godt kjent i løpet av utplasserings- og læretid.

Det er kanskje noen som tenker at dette høres spennende ut. Hvordan kan andre elever komme i kontakt med Skanska for arbeidspraksis?
– Det kan de gjøre via vår nettside Skanska.no og kontaktpersoner for de respektive geografiske områdene. For Østfold og Akershus er det Christian.Haugen@skanska.no telefon: 98210378. Skanska Region Øst er også årlig og presenterer hva Skanska har å tilby av utplasseringsplasser/lærlingplasser på de forskjellige skolene i området Østfold og Akershus.

Takk Christian, for at du også stilte til intervju med oss! Vi håper denne informasjonen kan inspirere til at både jenter og gutter velger seg inn på et praktisk og godt utdanningsløp, og mange nye utplasseringselever og lærlinger hos oss.    

Luna går det 4-årige skoleløpet Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) og har vært på PNB i snart 1 år

5 november

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland er åpen igjen for ferdsel

avatar

Skanska

E-post

1.  november ble lysløypen mellom Tårnåsen og Åsland (oransje markering i kartet) åpnet igjen for ferdsel, etter å ha vært stengt grunnet anleggsarbeidene tilknyttet en reservevannledning til Oppegård kommune.

Det vil fortsatt pågå anleggsarbeider nær broen ved Åsland, hvor det bores gjennom fjellet ned til Åsland. Anleggstrafikken vil gå på en egen vei som går parallelt med lysløypen, og det oppfordres til at ferdselen skjer på lysløypen og ikke på anleggsveien.

Turveien mellom Tårnåsen og Åsland (oransje linje) er åpen igjen

31 oktober

Turveibro heist på plass

avatar

Skanska

E-post

Denne uken ble friluftsbroen heis på plass. Broen er arkitekttegnet med mål om å passe godt inn i omgivelsene. Den er fire meter bred og tåler en stor løypemaskin for vinterens skiløyper.

Broen er produsert i komposittmateriale, som er en ny og moderne byggeteknikk fra offshore-industrien i Nordsjøen. Dette er et lett og solid materiale som er laget for å tåle det røffe klimaet som oljeplattformene må tåle ute i sjøen gjennom mange år.

På bildene under ses innheisingen utført 30. oktober 2019. Nå gjenstår det noe sluttmontasjearbeid, samt strømtilkobling for lysløype, før broen kan tas i bruk.

25 oktober

Ny milepæl nådd: Hovedbygg – tett bygg

avatar

Skanska

E-post

Prosjektet har denne uken passert en ny milepæl: «Hovedbygget. Tett bygg». Dette innebærer at tak er ferdig tekket, fasader og vinduer montert og at varme kan settes på i hele bygget. Som man kan se av bildene under, ble den første veggen i kjelleretasjen støpt for ganske nøyaktig et år siden – så vi må på nytt gi stor honnør til fagarbeidere og funksjonærer som har stått på i all slags vær og føre for at dette skal være mulig å få til.

Med tett hovedbygg og varme i alle etasjer blir det i månedene fremover høy aktivitet innendørs med bygningsmessige og tekniske fag. Utendørs er det stort sett asfalteringsarbeider som pågår. Det blir ingen endringer i forhold til den avtalte arbeidstiden.

Hovedbygget 31.10.2018

Hovedbygget 24.09.2019

18 oktober

Skatteetaten på ny kontroll

avatar

Skanska

E-post

Denne uken utførte Skatteetaten en ny uvarslet stikkprøvekontroll av arbeidstakere ved prosjektet. I kontrollen gjennomgår Skatteetaten bl.a. gyldige ansettelsesforhold, gyldige HMS-kort og innbetaling av påkrevde skatter og avgifter for virksomhetene hvor de er ansatt. Kontrollen er et ledd i samarbeidet Skatteetaten og Skanska har om å bekjempe svart arbeid og useriøse aktører i bygge- og anleggsbransjen.

Skanska takker for besøket, og er glade for at det ikke ble avdekket noen avvik i kontrollen. Skanska har en målsetning om å være pådriver for en seriøs bygge- og anleggsbransje, og slike kontroller er viktige for oss i denne sammenheng. Skatteetaten ønskes hjertelig velkommen tilbake!

Skatteetaten og Skanska samarbeider om en seriøs bygge- og anleggsbransje.

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet.

11 oktober

Turveibro – Oppstart av arbeider

avatar

Skanska

E-post

Som man kan se av bildet under, er arbeidene med bygging av landkar for turveibroen nå i gang. Turveibroen skal gå over adkomstveien til beredskapssenteret, og binde sammen turveinettet på Sofiemyr med turveinettet rundt Kloppa og Assuren.

Broen er dimensjonert for å tåle belastning fra løypemaskinen, og i vintersesongen vil skiløypa gå her.

Etter planen skal broen være ferdig montert og klar til kommende skisesong. Vi vil komme tilbake med informasjon om åpningsdato, og vil i samarbeid med Oppegård- og Ski kommuner sørge for å lage en åpningsseremoni for dagen hvor ny turveibru åpner, og vi kan stenge den midlertidig omlagte turveien.

Arbeidet med bygging av landkarene for ny turveibru er i gang

27 september

Storstøp helidekket

avatar

Skanska

E-post

Skanska er nå i gang med etappevise betongstøper av helikopteroppstillingsplassen. Forrige uke ble første delstøp utført, og denne uken sto andre del for tur. Delstøpene utføres ved hjelp av en mekanisk betongavretter, som kalles «Bid-well». Den mekaniske avretteren gjør at vi kan støpe 30 m3 i timen, og overholde de strenge toleransekravene ift. bl.a. helning og jevnhet. I filmsnutten (klikk på linken under) kan man se hvordan Bid-well fungerer: Betongen rettes av og pusses i runde på runde, for å oppnå den jevne og glatte overflaten. I denne ukens delstøp var det totalt 290 m3 betong som ble lagt ut, dvs. nesten 40 betongbiler over et helt skifts varighet.

En liten kuriositet: Når det gjelder armering i platen, er det også strenge krav. Det kan ikke benyttes tradisjonell armering i platen fordi magnetismen i vanlig armering kan påvirke innstilling av instrumentene på helikoptrene. Det er isteden brukt plastfiber i betongen og dybler av syrefast stål.

Klikk her for å se den «makalösa manicken» Bid-well i aksjon: Storstøp

 

17 september

Vellykket åpen dag

avatar

Skanska

E-post

Søndag 15. september ble det arrangert Åpen dag ved beredskapssenteret. I strålende sol var det et overveldende antall besøkende, anslagsvis 700 personer, som tok turen til Taraldrud i løpet av de 4 timene byggeplassen var åpen.

Skanska deltok med egen stand i forbindelse med arrangementet. Det var lagt opp en runde med 11 informasjonsposter, hvor de besøkende brukte ca 1 time på hele runden. Skanska opplevde en jevn strøm av besøkende innom vår stand, hvor vi hadde forberedt informasjon om miljøtiltak både i anleggsfase og i driftsfase. Det var spesielt stor interesse for dypbrønnene, som vil levere grunnvarme til oppvarming av bl.a. helikopterlandingsplass og innendørs skytebane. For de som ønsker ytterligere informasjon om dette tiltaket, kan man lese mer i et tidligere blogginnlegg her.

Her er noen bilder fra dagen. Og for de som gikk glipp av reportasjen i Søndagsrevyen, kan denne søkes opp i nett-TV (ca kl 19:16).

 

5 september

Åpen dag på Taraldrud

avatar

Skanska

E-post

Som nevnt i tidligere blogginnlegg, inviterer vår oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet til

ÅPEN DAG på Taraldrud
Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Søndag 15. september 2019
Vi holder åpent fra kl. 12-15


Møt politiet med flere som forteller om:
Driften ved anlegget
Helikopterlandingsplassen
Treningsanleggene
Reguleringskrav, støy og friluftstiltak
Oppegård kommunes reservevannprosjekt

NB! Det er begrenset parkeringskapasitet – kjør sammen eller bruk bena for de som kan. Skotøy for byggeplass!

Alle er velkommen!